Cao Bằng: Tham gia 16 Đoàn giám sát
15:02 - 30/06/2020
Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng xây dựng chính quyền năm 2020; Kế hoạch số 150-KH/HNDT; Kế hoạch phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2020.

Ảnh minh họa

Các cấp Hội ND đã tham gia 16 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi trả cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19; giám sát các công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn (trong đó Hội ND tỉnh tham gia giám sát 2 đoàn- 2 huyện: Trùng Khánh và Quảng Hòa).


 Các cấp Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên tham gia xây dựng dự thảo các Luật, các văn bản quy phạm pháp luật (trong đó, tỉnh Hội đã tham gia xây dựng 5 dự thảo; Hội ND huyện Nguyên Bình đóng góp được 6 ý kiến); giới thiệu 80 hội viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 50 hội viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng. Đối với Hội ND các huyện Nguyên Bình, Trùng Khánh đã tham mưu phối hợp tổ chức 02 cuộc đối thoại giữa cấp ủy và nông dân về đất đai.


Hội tiếp tục duy trì mô hình Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới tại thị trấn Nguyên Bình, huyện  Nguyên Bình với 42 thành viên cốt cán của Câu lạc bộ  Nông dân với pháp luật.


 Hội thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hội tham gia tiếp công dân được 39 lượt, trong đó 17 lượt người là nông dân; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiếp nhận, giải quyết 85 đơn thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo; xử lý 63 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nông dân về đất đai, nước sinh hoạt, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; hòa giải thành công 21 vụ việc.


Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 112 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 7.609 lượt hội viên, nông dân, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nong nghiệp. nông dân, nông thôn, các Bộ Luật mới ban hành, Luật sửa đổi; tư vấn trợ giúp pháp lý cho nông dân chủ yếu về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội nông dân.


Qua đó, đã kịp thời hoà giải những vướng mắc trong nội bộ nông dân, phát hiện uốn nắn kịp thời những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định./.

Nguyễn Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp