Hội ND Phú Thọ: Phối hợp tổ chức 274 cuộc giám sát
10:22 - 06/05/2020
(KNTC) – Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội thực hiện hiệu quả.
Hội ND các cấp tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân (Ảnh minh họa)


Hội ND các cấp đã tiến hành 2.556 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành Điều lệ Hội, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; công tác xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND, nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng CSXH, quỹ Hội; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ, các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân.


Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Thường vụ Hội ND các cấp có biện pháp chỉ đạo, khắc phục hạn chế và tổ chức thực hiện các phong trào nông dân đạt chất lượng hiệu quả, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.


Đồng thời, năm 2019, Hội ND các cấp đã tiến hành xây dựng đề án, hướng dẫn quy trình thành lập UBKT Hội ND các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay, 13/13 huyện, 231/265 cơ sở Hội đã thành lập UBKT.


Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội tổ chức và phối hợp tổ chức 274 cuộc giám sát.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại hệ thống ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Phú Thọ, chi nhánh các huyện: Đoan Hùng, Thanh Sơn, UBND các xã Ngọc Quan, Yên Kiện - huyện Đoan Hùng, xã Giáp Lai, Sơn Hùng - huyện Thanh Sơn.


Thông qua giám sát đã kịp thời nắm bắt việc tiếp cận, sử dụng nguồn vốn của hội viên, nông dân, công tác chỉ đạo quản lý nguồn vốn của hệ thống ngân hàng NN & PTNT trên địa bàn tỉnh.


Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thông qua các cuộc họp, hội nghị đã đóng góp hàng ngàn lượt ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là các dự thảo về cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp ý kiến phê bình đảng viên, tổ chức đảng; tham gia thực hiện quy chế dân chủ, hòa giải ở cơ sở; đóng góp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nông dân tại các kỳ họp HĐND các cấp.


Đồng thời tham mưu cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính, Hội ND tỉnh tăng cường chỉ đạo hoạt động có hiệu quả 18 mô hình điểm về “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại địa bàn các xã thuộc các huyện, thành, thị trong tỉnh; phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành chức năng thực hiện 883 buổi tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ, giải quyết 31 đơn thư, hòa giải thành 261 vụ việc.


Tới đây, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Hội ND các cấp, bám sát nhiệm vụ của Hội, cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hội; chủ động đăng ký báo cáo với cấp ủy nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát theo yêu cầu; thực hiện Chương trình phối hợp giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới.
 

 

Ngọc Mỹ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp