Hội ND Nam Định: Xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020
14:22 - 29/04/2020
(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền triển khai trong các cấp Hội.

(Ảnh minh họa)
Theo kế hoạch, nội dung giám sát, phản biện tập trung vào: Chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ, ngành Nông nghiệp và PTNT, ngành Tài nguyên và Môi trường các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện Luật đất đai năm 2013 về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường nông thôn; việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về giám sát đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phản biện những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội vien, nông dân...

Giám sát và phản biện xã hội được thực hiện dưới nhiều hình thức: Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giám sát, tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân thông qua phản ánh trực tiếp, điện thoại, thư điện tử, phiếu hỏi; nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức; đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi về Hội và qua các phương tiện thông tin đại chúng; thành lập các đoàn giám sát do Hội ND chủ trì, phối hợp với MTTQ các cấp và các cơ quan có liên quan đi khảo sát thực tế và làm việc với các đối tượng được giám sát.

Thông qua góp ý, kiến nghị bằng văn bản, đối thoại trực tiếp, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tham gia góp ý đối với các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước do cấp ủy, chính quyền cùng cấp yêu cầu...

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chuẩn bị nội dung giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời, đúng quy định.
 
Quốc Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp