Bình Thuận: Tăng cường thực hiện giám sát, phản biện xã hội
10:36 - 02/03/2020
(KNTC) –Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 43 về giám sát việc triển khai Nghị định số 02 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và giám sát việc triển khai Quyết định 3881 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, đối tượng giám sát là Sở NN & PTNT.
Các sở, ngành tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, xác định nhu cầu hỗ trợ phối giống nhân tạo bò, heo của bà conĐối với việc thực hiện Nghị định 02 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã và của người dân, công tác phòng chống thiên tai tại địa phương đã đi vào nề nếp; việc xây dựng phương án ứng phó, kế hoạch đồng bộ từng bước chuyển từ bị động sang chủ động nên đã chủ động khắc phục được những hậu quả do thiên tai gây ra.


Việc thực thi chính sách theo Nghị định 02 được các cấp, các ngành và các địa phương triển khai minh bạch, công khai; đúng trình tự thủ tục, không xảy ra tiêu cực trong việc chuyển kinh phí cho bà con nông dân có cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại.


Nguồn kinh phí hỗ trợ được chuyển đến đúng người dân có cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại, đã giảm bớt khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, tạo lòng tin của nhân dân đối với chính sách của nhà nước.


Tuy nhiên, qua nắm tình hình tại một số địa phương, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn vẫn tồn tại nhiều bất cập, lúng túng trong việc tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ cho nông dân có cây trồng lâu năm, cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại do thiên tai…


Đối với việc triển khai Quyết định 3881, Sở NN & PTNT đã tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, xác định nhu cầu hỗ trợ về phối giống nhân tạo bò, heo; mua con giống bố mẹ (bò, heo, gà, vịt); xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng xây dựng công trình khí sinh học và làm đệm lót sinh học; tổng hợp đầy đủ văn bản đăng ký nhu cầu cụ thể thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ do UBND các huyện, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết yêu cầu với tổng số tiền 21.292 triệu đồng; có công văn gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kinh phí để hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ cho các địa phương.


Sở NN & PTNT đã cung cấp đầy đủ các văn bản phục vụ cho Đoàn giám sát và chuẩn bị tốt nội dung báo cáo đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu; thành phần tham dự giám sát có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị tham mưu, đại diện Sở Tài chính, báo, Đài PTTH tỉnh đến dự và đưa tin; nội dung giám sát đạt yêu cầu đề ra.


Qua theo dõi, các Sở được giám sát đã tiếp thu giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến nông dân, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, sự chậm trễ trong công tác quản lý điều hành; giải quyết những sai phạm trong thực hiện chính sách khắc phục từng bước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của Hội trong quá trình giám sát phát sinh.


Công tác phản biện xã hội được tiến hành thông qua các văn bản dự thảo chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.


Hoạt động phản biện xã hội đã nâng cao tính chủ động, ý thức, trách nhiệm của Hội ND các cấp; hội viên, nông dân tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, của địa phương, của Hội các cấp.


Hội ND tỉnh tập trung phản biện các dự thảo Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh mời phản biện; các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các dự thảo chính sách của UBND tỉnh; các kỳ họp giao ban của Ban Dân vận Tỉnh ủy; các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN.


Qua phản biện, các đơn vị đã tiếp thu, ghi nhận và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cơ bản về tính khả thi, phù hợp khi ban hành văn bản triển khai thực hiện.


Thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội đối với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

 

Hồng Lạc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp