Hội ND thành phố Châu Đốc ( An Giang) : Kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm.
10:06 - 25/03/2020
Quý I năm 2020, thông qua các đợt kiểm tra, Hội ND thành phố đã tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận và hiểu các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để cho ra các thực phẩm chất lượng, an toàn đến với người tiêu dùng.

Cùng với đó, trên trang thông tin điện tử của thành phố thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin hoạt động, hướng dẫn thi hành pháp luật liên quan đến công tác này nhằm tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sản xuất và tiêu thụ thực phẩm sạch.Ban chỉ đạo thành phố, đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh hưởng ứng việc treo băng rôn theo các câu khẩu hiệu của chủ đề truyền thông để cộng đồng hiểu rõ hơn về trách nhiệm bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, kiểm soát luôn được chú trọng kết hợp với tuyên truyền, vận động để người dân, doanh nghiệp hiểu đúng và thực hành đúng về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Hội ND thành phố đã phối hợp với Sở Công Thương An Giang về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 2 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thảnh phố. Đoàn đã xử lý nhắc nhở 16 cơ sở; tiêu hủy tại chỗ hàng hóa hết hạn sử dụng của 04 cơ sở với tổng giá trị 2.211.000 đồng.


Nhìn chung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành hàng thực phẩm trên địa bàn thành phố còn nhỏ lẻ, buôn bán kết hợp nhiều chủng loại hàng hóa có một số ít doanh nghiệp có quy mô kinh doanh  lớn. Qua hoạt động kiểm tra, còn nhiều cơ sở vi phạm, trong đó chủ yếu chưa xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định, ghi nhãn sản phẩm chưa đầy đủ, bảo quản thực phẩm không đúng quy định, hàng hóa hết hạn sử dụng, không niêm yết giá hàng hóa hoặc niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng...Số cơ sở vi phạm bị đoàn thanh tra, kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu khắc phục là 16/18 cơ sở (tỷ lệ 88,8%) và giao cho BCĐ liên ngành về ATTP của thành phố giám sát khắc phục và xử lý (nếu có).


Đoàn đã tiến hành thử test nhanh hàn the trong chả: 03 mẫu; test nhanh phẩm màu kiềm trong thực phẩm: 01 mẫu. Kết quả: 04 mẫu âm tính (-).Kết hợp công tác kiểm tra tại cơ sở, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về ATTP cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh nhóm ngành hàng thực phẩm./.

Hải Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp