Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức 289 cuộc kiểm tra, 256 cuộc giám sát tại các địa phương
15:43 - 18/03/2020
(KNTC)- Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội trên địa bàn thành phố luôn đảm bảo đúng quy trình, quy định từ xây dựng kế hoạch, triển khai, báo cáo, thông báo kết luận về việc kiểm tra, giám sát…
Tập huấn kiến thúc pháp luật cho hội viên, nông dân

Trong năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã tiến hành 115 cuộc kiểm tra các mô hình kinh tế hợp tác, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nông dân, công tác quản lý, sử dụng Quỹ HTND, công tác Hội; giám sát 7 cuộc tại Hội ND huyện, quận, xã, phường định kỳ và chuyên đề…


Hội ND huyện, quận, cơ sở đã xây dựng, triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Kết quả, đã tổ chức 289 cuộc kiểm tra, 256 cuộc giám sát, qua đó đã nhắc nhở các đơn vị trong công tác quản lý hội viên, tổ chức sinh hoạt chất lượng, chấn chỉnh công tác quản lý Quỹ HTND, thu nộp Hội phí.


Song song với đó, Hội ND đã lãnh, chỉ đạo Hội ND các huyện, quận tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác giám sát, phản biện xã hội đến từng cơ sở, hội viên, nông dân.


Đến nay, Hội ND các cấp đã chủ động và phối hợp, tổ chức lồng ghép được trên 100 cuộc phổ biến, tuyên truyền Quyết định 217,218 của Bộ Chính trị; các văn bản của Đảng cho trên 50.000 lượt hội viên, nông dân.


Ban Thường vụ Hội ND thành phố cũng tổ chức 2 Đoàn giám sát; chỉ đạo Hội ND quận, huyện, cơ sở phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể địa phương tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, hội viên, đoàn viên.


Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức 25 cuộc đối thoại với gần 1000 lượt ý kiến, tập trung vào các nội dung liên quan đến lĩnh vực vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự…Các ý kiến đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết.


Hội ND thành phố cũng tổ chức tập huấn, kỹ năng thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ cho 120 cán bộ Hội Nông dân các cấp trực tiếp tham gia công tác giải quyết hòa giải, khiếu nại các kiến thức về Luật Tố cáo 2018, các văn bản dưới Luật, quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo, kỹ năng tiếp công dân…


Hội ND cơ sở phối hợp với các đơn vị giải quyết 405 đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia cùng chính quyền, các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tuần và tham gia hòa giải 687 vụ tranh chấp, trong đó hòa giải thành 448 vụ, không thành 163 vụ, chuyển 76 vụ sang cơ quan chức năng giải quyết.


Các cấp Hội cũng tổ chức trên 1.500 cuộc tuyên truyền pháp luật cho gần 40.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân thông qua xuất bản Bản tin, Trang Thông tin điện tử, Hội nghị chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ, chi, tổ Hội…


Hội ND cơ sở còn phối hợp xây dựng và duy trì 319 Tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách phục vụ công tác hòa giải của cán bộ cơ sở, là nơi để hội viên, nông dân tìm hiểu khi cần thiết.


Trong năm 2019, các cấp Hội cũng tổ chức phát gần 29.000 tài liệu tuyên truyền cung cấp đến các chi, tổ Hội và hội viên nông dân; tổ chức 421 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho gần 3.000 lượt hội viên, nông dân thuộc lĩnh vực đất đai, vay vốn ngân hàng, chuyển quyền sử dụng đất, hôn nhân gia đình…


Ngoài ra, các chi Hội còn tích cực tham gia hòa giải tại ấp, khu phố góp phần hạn chế mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, phát huy tình làng nghĩa xóm, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng, hạn chế khiếu kiện sai, khiếu kiện đông người.


Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã chỉ đạo Hội ND các cấp vận động hội viên, nông dân giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương, kịp thời phản ánh, kiến nghị với chính quyền cùng cấp để giải quyết…

Khánh Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp