Hội ND Hà Nam: Đổi mới phương thức giám sát, phản biện xã hội
10:34 - 14/01/2020
Năm 2019, Hội ND đổi mới công xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây chính quyền, việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Hội; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và các hoạt động Hội; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2019.Các cấp Hội đã  chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan tổ chức liên quan “Giám sát hiệu quả trong thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi Bò Sữa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020”; giám sát pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản và thức ăn gia súc; Giám sát việc tu dưỡng rèn luyện, đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên trong tổ chức Hội.... phối hợp với MTTQ tỉnh tổ chức phản biệnKế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2019-2020”. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chủ động góp ý đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, chức năng nhiệm vụ của Hội trong các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền; việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật của nhà nước do cấp ủy, chính quyền cùng cấp yêu cầu;  tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, hội viên, nông dân về chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn.


Thông qua hoạt động  giám sát  Đoàn đã chỉ ra 7 khó khăn vướng mắc đồng thời đã đưa ra 5 nhóm kiến nghị với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong quá trình tham gia thực hiện. Chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố tổ chức giám sát tại UBND các huyện về Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa của huyện và phối hợp giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, chất cấm trong chăn nuôi, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, giám sát thủ tục hành chính công.


Năm 2019, Hội ND tỉnh phối hợp với Uỷ Ban MTTQ tỉnh tổ chức tốt việc phản biện vào dự thảo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của tỉnh giai đoạn 2019- 2020. Tại các Hội nghị đã có 83 lượt ý kiến tham gia trực tiếp vào 8 nhóm vấn đề trong dự thảo và đề nghị 6 nhóm vấn đề giúp nông dân tháo gỡ khó khăn trước, trong và sau quá trình chuyển đổi. Ngày 18/3/2019 đã tổ chức tốt Hội nghị phản biện tại tỉnh có sự tham dự của Lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở Tư pháp và một số chuyên gia, luật sư, nhà khoa học trong lĩnh vực đất đai, Tài Nguyên Môi Trường, cây trồng của Trung ương, của tỉnh.


 
Kết quả đến ngày 28 tháng 6 năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam chính thức ban hành Kế hoạch số 1.876/KH-UBND, Kế hoạch chuyển đổi cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.


Đến nay, công tác giám sát và phản biện xã hội tại Hà Nam đã đi vào nề nếp, cấp ủy luôn coi trọng hoạt động đối thoại với nhân dân. Qua đó, hạn chế được tình trạng khiếu kiện kéo dài, gây mất trật tự trong cộng đồng dân cư; từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Hội trong hệ thống chính trị - xã hội tại địa phương./.
 
 
Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp