Hội ND xã Hồng Giang ( Bắc Giang): Tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.
09:54 - 29/11/2019
Năm 2019, Ban chấp hành Hội ND xã đã xây dựng kế hoạch số 06 nhằm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với  mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện trách nhiệm của cán bộ và hội viên nông dân đối với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước triển khai trên địa bàn nông thôn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Nâng cao việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các địa phương. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.
 
Hội ND xã  đã tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; Giới thiệu 2 hội viên ưu tú cho Đảng kết nạp, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 kế hoạch cụ thể để triển khai tới cán bộ, hội viên tổ chức thực hiện. Phối hợp với cơ quan của cấp ủy, chính quyền tổ chức 4 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cử tri và nhân dân 8 thôn trên địa bàn và Hội viên hội LHPN xã.
 
Hội ND xã đã thường xuyên phối hợp giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.  Năm 2019, Hội Nông dân xã đã tiến hành giám sát công tác quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn ... Qua giám sát đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.
 
Hội ND xã đã phối hợp với UBND xã và các đoàn thể tham gia các buổi tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần, tiếp 125 lượt công dân đến đề nghị hỗ trợ giải quyết đơn thư và các quyền lợi liên quan đến chính sách đối với người có công, luật đất đai, môi trường.... phối hợp tham gia 12 buổi hòa giải cho hơn 52 lượt công dân tham gia, nội dung về tranh chấp đất đai, đất tâm linh... Kết quả hòa giải thành 7 vụ, 5 vụ chuyển cấp trên theo quy định.
 
Các cấp Hội đã tập trung phối hợp xem xét giải quyết 10 đơn thư đề nghị giải quyết vấn đề đất đai, tranh chấp dân sự đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn theo luật định, đã giải quyết xong 9 đơn, còn 1 đơn đang xem xét giải quyết. Trong năm, trên địa bàn xã không có tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người, không có vụ việc tranh chấp trong nội bộ tổ chức Hội tình hình an ninh trật tự đảm bảo.
 
Dựa trên cơ sở hoạt động của Câu lạc bộ “ Nông dân với Pháp luật”  các cấp Hội còn  tích cực tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên Bằng nhiều hình thức linh hoạt như: Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt CLB “Nông dân với pháp luật”; qua báo, tạp chí, tài liệu sinh hoạt Hội, các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và lồng ghép các hình thức khác, Hội Nông dân xã đã phối hợp tuyên truyền con em chấp hành luật Nghĩa vụ quân sự, vận động 15/15 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và 120 con em tham gia lực lượng Dân quân đạt 100% chỉ tiêu giao.
 
 
Vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng tổ an ninh, thực hiện chính sách “hậu phương quân đội”. Tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân gương mẫu chấp hành luật pháp, Luật an toàn giao thông, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp đỡ, cảm hoá người phạm tội và người mắc các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phối hợp với lực l­ượng Công an, MTTQ và các đoàn thể tổ chức phát động nông dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động nông dân tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, đấu tranh ngăn chặn các hành động phá hoại, âm m­ưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh nông thôn được 34 buổi, với trên 2.000 lượt hội viên tham gia.
 
Có thể nói, Ban Thường vụ Hội ND dân xã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Hội ND huyện để triển khai các nhiệm vụ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân được đa dạng hóa cả về nội dung và hình thức luôn bám sát chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội ND các cấp; nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn./.
Linh Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp