Bắc Giang: Trợ giúp pháp lý cho hơn 1.100 cán bộ, hội viên, nông dân
09:54 - 29/11/2019
Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật mới; đánh giá 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013; thực hiện Quyết định số: 81/2014; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Các cấp Hội đã tích cực triển khai  tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho nông dân , giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật; Phối hợp trợ giúp pháp lý về các nội dung như: Hiến pháp, Luật đất đai, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành thiết kiệm chống lãng phí, Luật hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…Các cấp hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 125.850 lượt người; trợ giúp pháp lý cho trên 11.746 lượt người; các huyện, thành hội chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 182 CLB “Nông dân với pháp luật” với 4.616 hội viên tham gia sinh hoạt.Năm 2019, Hội ND tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 500 cán bộ Hội ND cơ sở, công tác viên, tuyên truyền viên và hòa giải viên.Thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội ND tỉnh, Chương trình phối hợp giữa Hội ND tỉnh và Thanh tra tỉnh, định kỳ hằng tháng các cấp Hội Nông dân tham gia tiếp dân tại các trụ sở tiếp dân, nghe phản ánh các nội dung khiếu nại, tố cáo của nông dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Cụ thể, Hội ND tỉnh tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND tỉnh vào ngày 15 hằng tháng; các huyện, thành hội và cơ sở tham gia tiếp dân định kỳ với chính quyền cùng cấp vào ngày 10 và ngày 20 hằng tháng; Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trực và tiếp dân tại trụ sở cơ quan vào ngày 20 hằng tháng; phân công 01 đồng chí lãnh đạo thường trực Hội ND tỉnh, 01 đồng chí lãnh đạo ban chuyên môn tham gia Tổ công tác giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài của tỉnh (do Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực).
Năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp giải quyết 2.015đơn thư, hòa giải 403vụ mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần vào bảo đảm trận tự an toàn xã hội ở nông thôn.


Các cấp Hội ND  tiếp nhận 21 đơn thư, trong đó Hội ND  tỉnh: 01 đơn do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và 01 đơn do Trung ương Hội ND Việt Nam chuyển đến HND tỉnh, huyện Hiệp Hòa nhận  01, huyện  Lục Nam tiếp nhận 02 đơn và huyện Sơn Động nhận 16 đơn thư đã chuyển cơ quan chức năng để trả lời nhân dân theo quy định.
Đối với đơn thư do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Trung ương Hội chuyến đến, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh căn cứ nội dung trong đơn thuộc thẩm quyền của Hội và quy trình thủ tục giải quyết đơn thư đã có báo cáo kết quả giải quyết đơn thư và thông báo không thụ lý giải quyết đơn khi không có tình tiết mới phát sinh để trả lời cơ quan có thẩm quyền và người tố cáo.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Việc triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở giúp cho cán bộ, hội viên nông dân , kịp thời được thông báo, nắm bắt được các văn bản mới, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện, động lực cho cán bộ, hội viên, nông dân trao đổi ý kiến, quan điểm của mình với lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp để  thống nhất triển khai nhiệm vụ.Bên cạnh đó, Hội ND các cấp  đã bầu Ủy ban kiểm tra đủ số lượng đúng hướng dẫn xây dựng; nội dung kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân bám sát chương trình, kế hoạch của Hội cấp trên, đồng thời cụ thể hoá các nhiệm vụ triển khai đến từng cấp hội như: Triển khai kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm vụ phối hợp với các Ngân hàng giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.
Hải Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp