Bến Tre: Giám sát việc thực hiện Đề án của chính quyền cơ sở
16:08 - 29/10/2019
(KNTC)- Để thực hiện có hiệu qủa công tác giám sát và phản biện xã hội, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức giám sát đối với UBND xã Phú Túc, huyện Châu Thành về việc triển khai có hiệu quả Đề án số 4190 của UBND tỉnh Bến Tre về phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 gắn với việc triển khai Chỉ thị 22 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bến Tre về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng..
Ảnh minh họa


Đoàn Giám sát gồm: Thường trực Hội Nông dân; Ban Xây dựng Hội- Hội Nông dân; các Ban Hội Nông dân tỉnh và đại diện: UBND tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu Chiến binh tỉnh.
 

Về phương pháp giám sát: Đoàn giám sát thông qua báo cáo của UBND xã Phú Túc về việc triển khai có hiệu qủa Đề án số 4190 của UBND tỉnh Bến Tre; ý kiến trao đổi giữa Đoàn Giám sát với địa phương; ý kiến giải trình của địa phương.

 
Thực trạng toàn xã có 136 hộ nghèo, chiếm 4,86% và 124 hộ cận nghèo, với 356 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 4,43%. Số hộ nghèo, cận nghèo đăng ký tham gia Đề án sinh kế là 66 hộ.

 
Thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2018, đã có 29 hộ nghèo, cận nghèo, hộ tham gia sinh kế thoát nghèo được hỗ trợ.
 

Để thực hiện có hiệu quả Đề án, Đảng ủy xã chỉ đạo đảng ủy viên và đoàn thể phụ trách ấp tăng cường công tác vận động, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo có trong danh sách tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững. Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã phân công các thành viên Ban chỉ đạo và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của xã hỗ trợ vận động các hộ nghèo, cận nghèo tham gia Đề án.

 
Ủy ban Nhân dân xã chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể và trưởng 6 ấp rà soat, báo cáo công tác hỗ trợ giám sát cũng như biến động của hộ tham gia Đề án sinh kế về UBND xã đúng quy định.

 
Tính đến cuối năm 2018, các Hội, đoàn thể đã lập hồ sơ theo dõi, hỗ trợ 66/66 hộ.

 
Đề xuất, kiến nghị của Đoàn giám sát đối với UBND xã, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể… tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án; tiếp tục kiểm tra, theo dõi và hỗ trợ những hộ tham gia Đề án  đã thoát nghèo, tránh tình trạng tái nghèo; tổ chức đối thoại với hộnghèo tìm ra giải pháp giúp người dân tự giác vươn lên thoát nghèo…

 
Phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong việc theo dõi, quản lý kết hợp với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án sinh kế và thoát nghèo bền vững.

Hải Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp