Hội ND Quảng Bình: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
10:51 - 30/09/2019
(KNTC) Các cấp Hội  đã tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, chương trình hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương; góp ý xây dựng tổ chức Đảng, giám sát đảng viên nơi cư trú và xây dựng khối Đoàn kết toàn dân. Trong 5 năm các cấp Hội trên toàn tỉnh đã có 57 cán bộ Hội các cấp được luân chuyển, phân công nhận nhiệm vụ ở các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp; 1.631 hội viên, nông dân ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Ảnh minh họa
Thực hiện tốt công tác giới thiệu cán bộ của Hội tham gia cấp ủy đảng, tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hiện có có 301 cán bộ Hội được bầu vào cấp ủy, có 337 cán bộ được bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp.
 
Đồng thời các cấp Hội còn phối hợp với chính quyền, các ban ngành vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề xuất các chủ trương, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân thông qua việc tham gia các cuộc họp dân, các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thông qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân; các cuộc làm việc của cấp ủy, chính quyền với tổ chức Hội, đề xuất những vấn đề quan trọng, những chủ trương, giải pháp hợp lý để nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân phản ánh cho Đảng, chính quyền giải quyết theo thẩm quyền, nhất là những vấn đề vướng mắc trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hộị NDVN và của tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội và hội viên trong toàn tỉnh tham gia góp ý vào Dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi  đã tổ chức được 846 hội nghị lồng ghép, sinh hoạt chuyên đề, có trên 76.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân đóng góp ý kiến, với trên 143.000 ý kiến được tập hợp. Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong các cấp Hội và toàn thể hội viên nông dân, đã phối hợp tổ chức được 546 buổi hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, có trên 106.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân đóng góp ý kiến, với trên 79.000 ý kiến; tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc VN (sửa đổi) vào các nội dung của Luật, như đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể theo quy định của Bộ Chính trị.
Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 81 các cấp Hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 655.120 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; duy trì, nâng cao chất lượng 1.100 tổ hoà giải ở cơ sở có thành viên Hội ND tham gia. Trong 5 năm, các cấp Hội đã tham gia hòa giải 22.250 vụ, trong đó, 4.006 vụ thuộc thẩm quyền của Hội. Nhận và giải quyết 145 đơn thư thuộc thẩm quyền, phối hợp các ngành giải quyết 1.350 đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân, góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn./.
 
 
Hồng Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp