Trà Vinh: Tham gia cùng hoạt động giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp
17:28 - 25/09/2019
(KNTC) - Nhằm triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, quản lý kinh doanh vật tư nông trên địa bàn các huyện: Tiểu Cần, Trà Cú và Càng Long.

(Ảnh minh họa)
Nội dung giám sát tập trung vào: Công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về chất lượng vật tư nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; công tác quản lý nhà nước của địa phương trong việc thực hiện pháp luật về quản lý, kinh doanh vật tư nông nghiệp bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, giống cây trồng, vật nuôi.

Việc giám sát được thực hiện thông qua 2 hình thức: Giám sát trực tiếp và gián tiếp đối với UBND các huyện: Tiểu Cần, Trà Cú và Càng Long và các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện.

Thông qua hoạt động giám sát, các cấp Hội kịp thời phát hiện những hạn chế, ngăn chặn, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, tổ chức thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; phát hiện những tấm gương tích cực để tuyên truyền, nhân rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; nâng cao năng lực giám sát của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần thực hiện quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Kế hoạch, Hội ND tỉnh hướng dẫn, theo dõi Hội ND cấp huyện tổ chức thực hiện việc giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.
Minh Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp