Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội
15:49 - 25/09/2019
(KNTC)- Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tích cực phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động giám sát, trọng tâm là giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối hội viên, nông dân.
 Hội Nông dân tỉnh NInh Bình tổ chức đoàn giám sát thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm tại cửa hàng Nông sản an toàn Sông Vân, phường Đông Thành (T.P Ninh Bình)  (ảnh: HND Ninh Bình)

Các cấp Hội Nông dân tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Hội thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị.

 
Trong 6 tháng đầu năm 2019,  Báo Nông thôn ngày nay đã đưa tin, bài viết, phản ánh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước và phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, đã tuyên truyền 25 bài báo và phóng sự về công tác giám sát và phản biện xã hội, giám sát vật tư nông nghiệp; viết 30 tin, bài trên Cổng thông tin của Hội.

 
Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền năm 2019 Trung ương Hội Nông dân VN đã ký kết Chương trình phối hợp số 02 CTPH/HNDVN-HHPBVN ngày 26/6/2019. Qua đó tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức trong việc quản lý và sử dụng phân bón. Trên cơ sở đó các phương tiện thông tin truyền thông hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sử dụng phân bón đến hộ nông dân sản xuất trực tiếp thông qua các mô hình thực tế.
 

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với báo, đài của địa phương tuyên truyền các hoạt động của Hội như: tổ chức các lớp tập huấn, các đoàn giám sát liên ngành về giám sát thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân; các quy định của pháp luật về quản lý VTNN...trong sinh hoạt chi, tổ Hội; hoạt động của các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”...
 

Qua công tác tuyên truyền, các tỉnh, thành Hội rất chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn, hướng tới mọi người dân đều được sử dụng sản phẩm sạch đảm bảo sức khỏe con người cũng như bảo vệ mội trường cho cuộc sống tiêu biểu tạp chí của tỉnh, thành Hội.
 

Điển hình như Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chuyên môn như Trồng trọt, chăn nuôi của Sở Nông nghiệp tổ chức truyền thông rộng rãi về thu gom vỏ bao bì và thuốc BVTV, do vậy việc thu gom bao bì sau sử dụng trên các quận ngoại thành đã được thực hiện có nề nếp, tại huyện Quốc Oai đã đầu tư xây dựng 528 bể, thùng chứa trong đó có 403 bể chứa bằng xi măng, 125 thùng chứa nhựa tại 11/21 xã, thị trấn của huyện.
 

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh, Thái Bình  tập trung  tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội, trọng tuyên truyền đến hội viên, nông dân phòng chống dịch tả lợn Châu phi các chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
 

Trung ương Hội phát hành  5.500 cuốn  Sổ tay hướng dẫn giám sát và hơn 19.500 tờ gấp tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý VTNN để chuyển về các địa phương làm tài liệu tập huấn, tuyên truyền.
 

Thời gian tới,  các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội đối với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Mỹ Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp