Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Nông thôn mới
16:15 - 28/08/2019
(KNTC)- Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Hội 6 tháng đầu năm và cuối năm; trong đó lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại các cấp Hội. Đánh giá, đôn đốc, hướng dẫn công tác thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong nội dung ký kết giao ước thi đua hàng năm của các huyện, quận Hội đã ký đầu năm; phối hợp cùng các huyện Hội và các ban ngành hỗ trợ, tham gia giám sát việc triển khai các phong trào xây dựng Nông thôn mới.

Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và tạo sức lan tỏa trong các cấp Hội, trên cơ sở 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội nông dân đã tổ chức tuyên truyền 18.715 buổi thu hút trên 1.938.863 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Các cấp Hội phối hợp xây dựng 103 phóng sự; cung cấp và đăng 911 tin, 367 bài; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng xây dựng chuyên mục “Nông dân thời hội nhập”. Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã chủ động đề xuất với Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố, từ quý IV năm 2015 cấp miễn phí Báo Nông thôn ngày nay và Tạp chí Trang trại Việt cho 100% cơ sở Hội. Bản tin nội bộ, trang Website Hội ND thành phố Hải Phòng đã thường xuyên được đổi mới, cập nhật kịp thời làm tài liệu sinh hoạt Hội.


Hội đã đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là chính sách hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố, như: Tuyên truyền miệng, phát tài liệu (do TW Hội cấp), qua các hội thi ...


Các cấp Hội đã tiến hành tổ chức 4.135 cuộc kiểm tra (cấp thành phố kiểm tra 85 cuộc; cấp huyện kiểm tra 495 cuộc, cấp cơ sở kiểm tra 3.560 cuộc). Thông qua kiểm tra, giám sát, từng bước chấn chỉnh, giải quyết sớm những vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần đoàn kết trong nội bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ND các cấp, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.


Sau gần 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 nhằm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị, cải biến sâu sắc cách thức sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân ở nông thôn được cán bộ, hội viên, nông dân thành phố Hải Phòng đồng tình, hưởng ứng tích cực.


Thông qua tuyên truyền, tổ chức, thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới các cấp Hội ND thành phố đã chủ động, tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, từ đó đã trở thành phong trào lớn rộng khắp trong toàn thành phố. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; tạo sự thống nhất chung trong lãnh đạo, chỉ đạo./.
 
 

Minh Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp