Hội ND Quảng Nam: Thực hiện trên 1.500 cuộc kiểm tra, giám sát
18:52 - 31/07/2019
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 1.570 cuộc, trong đó: Hội ND cấp tỉnh 15 cuộc, Hội ND cấp huyện 630 cuộc và Hội ND cấp cơ sở 9.255 cuộc.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quy định của Hội; việc quản lý, sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND, nguồn vốn Ngân hàng CSXH; việc ký kết các hợp đồng cung ứng phân bón trả chậm, việc giải phóng mặt bằng xây dựng các cụm khu công nghiệp... Lãnh đạo Hội ND tỉnh tham gia cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị tại huyện Nam Trà My, thành phố Hội An và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy nhìn chung các đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo tiến độ, nhiều đơn vị gương mẫu, đi đầu. Đồng thời các cấp Hội cũng kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những đơn vị còn hạn chế, thiếu sót.

Hội ND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra; phân công cán bộ theo dõi Hội ND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra, tham gia sinh hoạt cùng với hội viên nông dân tại các chi Hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của hội viên, nông dân, qua đó kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền có những chủ trương sát với thực tiến, phù hợp với nguyện vọng của hội viên, nông dân.

Việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục củng cố đội ngũ nhân sự làm công tác kiểm tra; bám sát chương trình thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân theo kế hoạch, đảm bảo kịp thời, khách quan, chính xác, đúng tiến độ.
Quốc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp