Sơn La: Thực hiện hiệu quả vai trò giám sát của Hội
10:00 - 12/08/2019
 (KNTC) – Thời gian qua, Hội ND các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên, nông dân về quyền và trách nhiệm đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 
Hội ND tỉnh tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Công thương, sở NN & PTNT tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại địa phương (Ảnh minh họa)Năm năm qua, Hội ND tỉnh đã tổ chức 4 cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.


Tỉnh Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Công thương, sở NN & PTNT tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại huyện Vân Hồ và Mộc Châu.


Hội ND tỉnh tham gia 09 cuộc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong triển khai xây dựng nông thôn mới; quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; vệ sinh môi tr­ường; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND các cấp do MTTQ tỉnh chủ trì.


Đồng thời, Hội ND tỉnh còn tham gia 9 cuộc giám sát do HĐND tỉnh và các ban, ngành đoàn thể tỉnh thực hiện về: Chế độ chính sách liên quan đến người có công, các gia đình chính sách và các gia đình hộ nghèo; Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng -an ninh; các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.


 
Đặc biệt, nhận thức của cán bộ Hội về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, các cuộc kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, đặc biệt hướng về cơ sở; nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát đã thực sự bám sát yêu cầu và coi trọng chất lượng, từ đó đã góp phần vào thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân.


Bên cạnh đó, Hội ND các huyện, thành phố đã tổ chức 73 cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; việc thực hiện chính sách hỗ trợ giá giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng đường bê tông nội đồng, bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.


Các cấp Hội đã tham gia 78 cuộc giám sát do MTTQ chủ trì với nội dung thực hiện Quy chế dân chủ trong triển khai xây dựng nông thôn mới; quy trình bình xét hộ nghèo, vệ sinh môi trường, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND các cấp; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức  50 cuộc giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người có công, các gia đình chính sách và các gia đình hộ nghèo; các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội.


Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm.


Công tác giám sát ở cấp xã được các cấp Hội tích cực triển khai. Hội ND xã tham gia 457 cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã đối với một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ và giám sát thông qua đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi Hội ND xã, phường, thị trấn và qua phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 
Hội ND xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện 594 cuộc giám sát về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban của huyện, thành phố và UBND các phường, xã, thị trấn. Nâng cao chất lượng văn bản được giải quyết, trả lời, việc dễ ưu tiên thực hiện trước, khó làm sau đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đơn vị giám sát.


Có thể khẳng định, các chương trình phối hợp giám sát của các cấp Hội triển khai đã thu được những kết quả có ý nghĩa trên nhiều phương diện và tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 

Bích Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp