Hòa Bình: Thực hiện 14 cuộc giám sát sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp
13:05 - 28/06/2019
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ chính trị. Hội Nông dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Công thương đã ký Chương trình phối hợp số 06/CTPH/HNDT-MTTQ-SNN&PTNT-SCT về giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020. Hàng năm, tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các huyện, thành phố.
 
Ảnh minh họa


Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn nội dung thực hiện giám sát gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp trình xin ý kiến Tỉnh ủy đồng ý cho chủ trương thực hiện, trên cơ sở Thông báo của Tỉnh ủy Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát để thực hiện theo nội dung được thông báo.


  Căn cứ vào tình hình thực tế Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn và xây dựng nội dung giám sát những vấn đề bức xúc được hội viên quan tâm, các chính sách có liên quan đến nông nghiệp để xây dựng kế hoạch thực hiện như: Việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chính sách tín dụng cho nông  nghiệp nông thôn….


Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình chủ trì phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công thương tổ chức giám sát được 14 cuộc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các huyện, thành phố và cơ sở sản xuất.


 Ngoài ra Hội Nông dân tỉnh tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh được 12 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực như; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát việc tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, giám sát trong quản lý và sử dụng đất; giám sát tình hình quản lý, khai thác các công trình thủy lợi; thực hiện Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm tại các huyện, thành phố;  khai thác cát, đá, sỏi.. trên địa bàn tỉnh, giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của tổ chức, công dân trong lĩnh vực tranh chấp đất đai tại 03 huyện: Yên Thủy, Lạc Thủy, Lương Sơn.


Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia vào các dự thảo, Nghị quyết, văn bản của các cấp, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện của các cơ quan Nhà nước đối với nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia đóng góp ý kiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí các Luật như : Luật Đất đai, Luật Chăn nuôi, Luật trồng trọt... qua đó cán bộ, hội viên nông dân đồng tình cao và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218  của Bộ Chính trị, tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện tốt Quyết địh số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218.


Kết quả tham gia giám sát và phản viện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã góp phần phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém; sửa đổi những quy định không phù hợp, những nội dung chưa sát, chưa đúng; góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng cho hội viên, nông dân. Nhìn chung công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp được các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo, kết quả bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng và trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp được nâng lên; hệ thống cơ chế chính sách, văn bản pháp luật và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được hoàn thiện, cơ bản đầy đủ để triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.
 

Lê Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp