Hội ND Đồng Nai: Giám sát sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
18:12 - 30/05/2019
(KNTC) - Nhằm triển khai giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Hội ND tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn 02 huyện Long Thành và Nhơn Trạch.

(Nguồn: Internet)
Nội dung giám sát tập trung vào: Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; việc triển khai, thực hiện các văn bản quy định của pháp luật, văn bản của UBND tỉnh và hướng dẫn của sở, ngành liên quan về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện; công tác cấp giấy phép, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, thức ăn gia súc, giống cây trồng, vật nuôi; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết...

Thông qua hoạt động giám sát, các cấp Hội đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, chỉ ra những mặt đạt được, hạn chế cần khắc phục, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, góp phần bảo vệ lợi ích của hội viên, nông dân.

Thành phần đoàn khảo sát gồm đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, HĐND tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh, thường trực, lãnh đạo một số ban, đơn vị Hội ND tỉnh, lãnh đạo Hội ND huyện. Việc tổ chức thực hiện giám sát thông qua nhiều hình thức như: Khảo sát thực tế một số cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện; làm việc với UBND huyện; giám sát thông qua nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo...

Trên cơ sở Kế hoạch, Hội ND tỉnh hướng dẫn, theo dõi Hội ND cấp huyên tổ chức thực hiện việc giám sát công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp