Hội ND TP Hà Nội: Tổ chức trên 2.000 cuộc giám sát
16:01 - 27/05/2019
(KNTC) - Trong năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức 2.016 cuộc giám sát tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện Điều lệ Hội; sử dụng các nguồn vốn, quỹ do Hội quản lý.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 6.740 cuộc giám sát: Việc thực hiện các quy ước, hương ước; việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tam nông; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
Thực hiện Kế hoạch liên tịch của thành phố về giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp trên địa bàn, tính đến tháng 12/2018, đã có 16/18 huyện, thị xã tổ chức ký kết chương trình phối hợp; Hội ND thành phố đã tổ chức 01 cuộc giám sát tại huyện Phúc Thọ; Hội ND các huyện, thị xã phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp tổ chức 24 cuộc giám sát tại các địa phương.
 
Các cấp Hội đã cùng với Mặt trận tổ quốc, các ngành chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội đóng góp 1.523 ý kiến vào: Chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ chế chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn.
 
Nhằm triển khai hiệu quả việc thực hiện Quyết định 218, các cấp Hội đã tiếp nhận 587 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó tạo sự đồng thuận của cán bộ, hội viên, nông dân trong thành phố, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Năm 2019, các cấp Hội tiếp tục tập trung tham mưu với cấp ủy,chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, có cơ chế hỗ trợ cho hoạt động giám sát của Hội ND các cấp. Tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị đối thoại định kỳ hàng năm giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn./.
Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp