Hà Nội: Thực hiện trên 2000 cuộc giám sát
10:25 - 25/04/2019
(KNTC)- Năm 2018, các cấp Hội đã tổ chức tham gia giám sát  2.016 về việc thực hiện Điều lệ Hội, sử dụng các nguồn vốn, quỹ do Hội quản lý; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 6.740 cuộc giám sát việc thực hiện các quy ước, hương ước; thực hiện chủ trương của Đảng, chính  sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Ảnh minh họa


Thực hiện Kế hoạch liên tịch 71của thành phố về giám sát thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, trên địa bàn thành phố tổ chức 25 cuộc giám sát liên ngành trong đó thành phố tổ chức 01 cuộc giám sát tại huyện Phúc Thọ, Hội ND các huyện, thị xã phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp tổ chức 24 cuộc giám sát.

 
Bên cạnh đó, Hội ND các huyện, thị xã còn chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch ký kết với các ngành thực hiện giám sát pháp luật về sản xuất, vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020, tính đến tháng 12/2018 có 16/18 huyện, thị xã đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp.
         
Các cấp Hội đã tham gia cùng với MTTQ, các ngành chức năng và các đoàn thể đóng góp 1.523 ý kiến vào chương trình xây dựng NTM và cơ chế chính sách  hỗ trợ về phát triển nông ngiệp nông thôn; xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; về vai trò của Nhà nước và thành phố trong việc quản lý phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV, các quy ước, hương ước và chương trình xây dựng NTM, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương…


 
Trong năm 2018, các cấp Hội đã tiếp nhận  587 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó đã tạo đồng thuận của  nông dân Thủ đô trong công việc xây dựng Đảng trong sạch, chính quyền vững mạnh.
 
 
 Qua thực tiễn công tác giám sát, phản biện xã hội cho thấy, hoạt động giám sát của tổ chức Hội và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa thường xuyên; việc phối hợp giữa Hội với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể hiệu quả chưa cao; cơ chế tham gia hoạt động giám sát phản biện xã hội còn chưa được quan tâm đúng mức do đó công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Hội nên được tổ chức thường xuyên hơn./.
 
 

Phạm Quyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp