Hội Nông dân tỉnh Bình Dương: Tổ chức kiểm tra 1.120 cuộc
10:19 - 25/04/2019
(KNTC)- Năm 2018, Ban Thường vụ tỉnh Hội ND đã tăng cường, kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực trong đó chú trọng kiểm tra về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị-nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ảnh minh họa


Hội đã tổ chức kiểm tra được 1.120 cuộc, trong đó, cấp tỉnh tổ chức 56 cuộc; cấp huyện tổ chức 148 cuộc và cấp cơ sở tổ chức 916 cuộc; Qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướn mắc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm nhằm phát huy hiệu quả công tác vận động, quản lý, sử dụng các nguồn vốn Quỹ HTND và chấp hành đúng Quy chế, Quy định, Điều lệ Hội góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động các cấp. 
 Hội ND còn làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh ủy và Hội ND Việt Nam thực hiện Kết luận 61-KL/TW về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.
 


Nhằm phát huy công tác giám sát, năm 2018 Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã thực hiện giám sát 112 cuộc với các  nội dung: thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; việc thực hiện Kết luận 61và Quyết định số 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020; Việc thực hiện Quyết định11/2014/QĐ-UBND tỉnh về Chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên trên địa bàn tỉnh. 
Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức giám sát được 112 cuộc, trong đó, cấp tỉnh tổ chức 06 cuộc, cấp huyện tổ chức 42 cuộc và cấp cơ sở tổ chức 64 cuộc. Qua hoạt động  giám sát, các cấp Hội đã kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướn mắc trong thực hiện cơ chế chính sách, thủ tục, hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, tài sản đảm bảo thực hiện các nguồn vốn vay ưu đãi của hội viên, nông dân.Trong thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã luôn tích cực chủ động phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phương thức quản lý của Nhà nước. Vận động hội viên nông dân phát huy sáng tạo, đổi mới phương thức phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống về vật chất và tinh thần. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 

Trọng Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp