Hội ND Hải Dương: Tập trung phản biện các chính sách liên quan đến "tam nông"
16:04 - 16/04/2019
(KNTC) - Hội ND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019.

Theo đó, việc giám sát, phản biện tập trung vào một số nội dung: Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Quy chế dân chủ ở cơ sở; vai trò của Hội ND các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới. Tham gia phản biện các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; dự thảo các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền. Các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Để thực hiện tốt các nội dung trên, Hội ND tỉnh cũng chú trọng vào công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở, Bản tin công tác Hội; phổ biến qua các hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội và tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn./.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp