Các cấp Hội tuyên truyền 112.435 buổi về Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị
10:12 - 18/04/2019
(KNTC) - Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn của Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN lần thứ 4 (khóa VI) đã phổ biến, quán triệt nội dung quy chế, quy định; hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội NDVN; quy định về việc Hội NDVN tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến các Ủy viên BCH TƯ Hội, Chủ tịch Hội ND 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Qua giám sát, các cấp Hội đã nhắc nhở những trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân và hội viên thực hiện sản xuất an toàn (Ảnh minh họa)


Năm năm qua, Hội NDVN đã nghiêm túc triển khai thực hiện Quy chế, Quy định do Bộ Chính trị ban hành.
 

Ban thường vụ TƯ Hội đã xây dựng, ban hành khá đầy đủ, đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ TƯ Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế, Quy định trong hệ thống Hội, hướng dẫn cho Hội ND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội; lựa chọn, đề xuất nội dung phù hợp với thực tiễn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân để định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.
 
 
Trong 5 năm qua, TƯ Hội đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quy chế, quy định cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Hội ND 63 tỉnh, thành phố tại Hà Nội và Long An; tổ chức 42 lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội NDVN và giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp cho gần 4000 cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở tại các tỉnh, thành Hội gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Gia Lai, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lai Châu và Long An, An Giang...

 
Các tỉnh, thành Hội đã tổ chức 2.417 lớp tập huấn cho 193.360 cán bộ Hội các cấp để phổ biến, quán triệt các nội dung Quy chế, Quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TƯ Hội, kiến thức, kỹ năng tham gia giám sát, phản biện xã hội.
 

 Đồng thời, các cơ quan báo chí thuộc TƯ Hội như: Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng thông tin điện tử đã đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TƯ Hội; thường xuyên cập nhật hơn 300 bài viết, phóng sự với nội dung tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động giám sát và phản biện xã hội, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, việc triển khai thực hiện quy chế, quy định của các cấp Hội.


TƯ Hội còn chủ trì biên soạn và phát hành 22.000 cuốn tài liệu tuyên truyền và  56.000 tờ gấp hướng dẫn giám sát có nội dung trích dẫn một số vấn đề cơ bản trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; một số dấu hiệu nhận biết sản phẩm giả, kém chất lượng; phương pháp sử dụng; phương pháp thực hiện giám sát; cơ chế phối hợp giữa các ngành xử lý những vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.
 

Ngoài ra, Hội ND các tỉnh, thành phố đã quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung quy chế, quy định; chủ trương của TƯ Hội đối và các hoạt động giám sát của Hội nhất là giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp thông qua việc phối hợp với các báo, đài ở địa phương; bản tin của Hội, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân; lồng ghép với việc tổ chức các phong trào nông dân, các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật.


Năm năm qua các cấp Hội đã tổ chức 112.435 buổi tuyên truyền về Quyết định 217 và Quyết định 218 tới các chi, tổ Hội để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân.


Có thể thấy, sau hơn 5 năm, Hội NDVN đã nghiêm túc triển khai thực hiện quy chế, quy định do Bộ Chính trị ban hành. Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên, nông dân về quyền và trách nhiệm của đối với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 


Trung ương Hội đã xây dựng ban hành khá đầy đủ, đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, nhất là hướng dẫn giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

 
Kim Kỳ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp