Quảng Nam: Phối hợp tổ chức trên 700 hội nghị phản biện, góp ý vào các dự thảo văn kiện, chính sách
17:02 - 13/03/2019
(KNTC)- Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã thành lập các đoàn giám sát và tổ chức giám sát chính quyền các cấp và các đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp tại 5 huyện, thị xã: Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn và Đại Lộc về công tác quản lý, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. 
Một buổi đối thoại với công dân tại tỉnh Quảng Nam


Nhiệm vụ của các đoàn giám sát nhằm mục đích phát hiện, ngăn chặn, xử lý và đề nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; đồng thời phát hiện những nhân tố mới, những mặt tích cực trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp để tuyên truyền, nhân rộng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân.


Thông qua các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; kiến nghị với cơ quan chức năng có các giải pháp hữu hiệu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.
 

Ngoài ra, việc thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị cũng đã được Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở tổ chức thực hiện một cách hiệu quả và đồng bộ.
 

Trong 5 năm qua, cấp huyện và cơ sở đã tổ chức được 817 cuộc giám sát. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội ở cấp huyện và xã.


Hội Nông dân đã chọn những nội dung phù hợp với lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân để tổ chức giám sát thực hiện như:  Quyết định 791/QĐ-TTg, ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 18/2013/QĐ/UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;  Nghị định 42/2012/NĐ - CP, ngày 11/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về quy định mức khoán kinh phí hoạt động của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã;  Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...
 

Các cấp Hội trong tỉnh chủ trì, tham gia phối hợp tổ chức được 729 buổi hội nghị để phản biện, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020; dự thảo Đề án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; dự thảo Đề án quy hoạch đất đai của các xã, phường, thị trấn; dự thảo quy hoạch nâng cấp xây dựng nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức góp ý vào dự thảo Văn kiện, Nghị quyết của Đảng ủy- HĐND- UBND các cấp; các dự thảo về chủ trương, chính sách trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn...
 

Những ý kiến tham gia phản biện phần lớn được các cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

 
Có thể khẳng định,qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 của Bộ chính trị, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện.

 
Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội.
 

Qua công tác giám sát ở các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện cơ bản đúng theo các văn bản quy định; trong quá trình giám sát đã phát hiện một số tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện.

 
Sau giám sát Hội Nông dân các cấp đã có báo cáo kết quả giám sát và những đề xuất, kiến nghị gửi đến đơn vị được giám sát, gửi đến cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp xem xét khắc phục những hạn chế, thiếu sót và chỉ đạo giải quyết các đề xuất kiến nghị sau giám sát.

Quảng Thông
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp