Quảng Ninh: Giám sát có hiệu quả theo chuyên đề cụ thể
17:02 - 13/03/2019
(KNTC)- Trên cơ sở báo cáo kết quả của từng Đoàn giám sát, từng chuyên đề cụ thể, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành văn bản kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các địa phương các nội dung, giải pháp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực. Hội tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kiến nghị sau giám sát.
 


Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh đều xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung cụ thể để báo cáo, đề xuất việc giám sát và phản biện xã hội, tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định sau khi đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

 
Cụ thể, giai đoạn từ năm 2014- 2018, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đã chủ trì giám sát 24 chuyên đề; giám sát và phản biện để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân với hơn 50 vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người.
 

Riêng Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì xây dựng kế hoạch giám sát 05 chuyên đề, năm 2014- 2015- 2016 “việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi”; năm 2017 chuyên đề “giống vật nuôi, cây trồng ở các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh”, năm 2018 chuyên đề “công tác bảo vệ môi trường tự nhiên gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị” và chuyên đề “công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh”. Đảm nhận giám sát, phản biện có hiệu quả 11 vụ việc.
 

Hội đã chủ trì và tham gia giám sát “hoạt động của trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp cấp xã”.


Hội Nông dân tỉnh cử lãnh đạo tham gia các đoàn giám sát của tỉnh như: Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2018; Đoàn giám sát của tỉnh về các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo; giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…
 

Căn cứ nội dung giám sát của tỉnh và tình hình thực tế của từng địa phương, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố hằng năm đã xây dựng kế hoạch giám sát và phối hợp giám sát với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thống nhất với cơ quan quản lý Nhà nước liên quan trình cấp uỷ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 
Sau giám sát đều có kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền theo quy định. Có thể nói, việc triển khai giám sát theo Quyết định 217 đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Hội Nông dân các cấp tỉnh Quảng Ninh.

 
Khi thành lập các Đoàn giám sát ngoài thành phần là cán bộ của Hội và các ngành phối hợp, Hội Nông dân tỉnh chủ động mời chuyên gia, cán bộ nghiệp vụ chuyên ngành cùng tham gia (như cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, ngành tài nguyên và môi trường, ngành y tế, quản lý thị trường, thanh tra, ban tiếp công dân, công an; bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú ý…).
 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đoàn giám sát đã kết hợp hài hòa giữa giám sát theo chương trình kế hoạch, giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước “Mặc dù việc giám sát không báo trước” chưa phù hợp với quy định tại Quyết định 217, nhưng thực tiễn cho thấy hiệu quả rất cao, thể hiện tính chủ động của chủ thể giám sát, phát huy được vai trò tham gia các cấp Hội, của nhân dân, kết quả giám sát thực chất, công tâm, khách quan, minh bạch, tạo được sự đồng tình của nhân dân, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất.

 
Trên cơ sở báo cáo kết quả của từng Đoàn giám sát, từng chuyên đề cụ thể, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành văn bản kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các địa phương các nội dung, giải pháp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực; Hội tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kiến nghị sau giám sát.
 

Đến nay, kết quả tiêu biểu đạt được ở lĩnh vực quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; về giống vật nuôi, cây trồng ở các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 
Trước khi giám sát trên thị trường có trên 600 loại sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi khác nhau, nhiều sản phẩm chỉ có chữ Trung Quốc, không có hướng dẫn bằng tiếng Việt, đến nay trên cơ sở khuyến nghị của Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khuyến cáo và tăng cường quản lý nhà nước, trên thị trường của tỉnh chỉ còn hơn 60 loại sản phẩm uy tín, phổ biến nhất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xuất xứ để người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng.

 
 Đã kiềm chế và kiểm soát có hiệu quả bước đầu đối với giống vật nuôi, cây trồng nhập khẩu qua biên giới; người dân cũng nâng cao nhận thức, chủ động không sử dụng giống cây trồng, vật nuôi không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ; cây trồng bày bán tự phát ở các chợ dân sinh.

 
 Tỉnh Quảng Ninh đã có chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân sử dụng 3 cùng “Cùng giống, cùng thời điểm, cùng quy trình kỹ thuật” trong sản xuất, chăn nuôi ở các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung theo quy hoạch; tỷ lệ thực hiện 3 cùng đã tăng từ 50- 60% lên trên 75% diện tích, góp phần tạo ra sản phẩm hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường.

Minh Tuấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp