Hà Nam: Thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát của Hội
17:02 - 13/03/2019
(KNTC)- Để  góp phần quan trọng trong thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”,  5 năm Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã đăng ký với Tỉnh ủy tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề.
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Hội ND tỉnh Hà Nam


Cụ thể, các cấp Hội trong tỉnh đã giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh cho cây trồng vụ đông năm 2015-2016; giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông dân trong vùng chuyển dịch đất trũng cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất đa canh năm 2016; giám sát kết quả việc ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi năm 2017 và giám sát về hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao năm 2018.


Thực hiện Chương trình phối hợp số 17 giữa  Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ NN& PTNT và Bộ Công Thương về việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020.


 Năm 2014 Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đã ký kết Chương trình phối hợp số 01 giữa Hội Nông dân với Mặt trận Tổ quốc, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam. Các huyện, thành Hội đã ký kết chương trình phối hợp với các ngành cùng cấp, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện công tác phối kết hợp.


Hàng năm Ban chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện với nội dung tập trung giám sát theo các đoàn liên ngành và thu thập tổng hợp nắm bắt qua dư luận và đường dây nóng.


Song song với nhiệm vụ giám sát Hội Nông dân tỉnh còn tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.


Qua đó, Hội thường xuyên tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nông dân với các kỳ họp Quốc hội và kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham gia đóng góp dự thảo đại hội đảng bộ các cấp. Thông qua giám sát chuyên đề đã kịp thời có các kiến nghị hợp lý với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.


 Cụ thể, trong giám sát hỗ trợ cây trồng vụ đông của tỉnh đã phát hiện, kiến nghị một số hạn chế: Sự vào cuộc của chính quyền cơ sở ở một số địa phương còn chưa thực sự quyết liệt; sự phối hợp của Hội Nông dân các cấp với các sở, ngành cùng cấp có liên quan trong chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ còn chưa đồng bộ, kịp thời; việc quy hoạch vùng sản xuất cây vụ đông ngay từ vụ mùa ở một số địa phương không đảm bảo yếu tố thời vụ; cây trồng vụ đông hiệu quả kinh tế cao chưa có nhiều.

 
Trong giám sát hiệu quả vùng chuyển dịch đất trũng đã chỉ ra các tồn tại hạn chế, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng phối hợp chỉ đạo.

 
Hội  phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Các cấp Hội đã phối hợp thành lập được 518 tổ hòa giải tại cơ sở; tiếp nhận 113 đơn; phối hợp giải quyết 1.030/1.058 đơn thư; hòa giải thành công 1.237/1.516 vụ việc  liên quan. Tổ chức ký kết thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2020 với Thanh tra, Tư pháp tỉnh.

 
Đồng thời, với chức năng nhiệm vụ của mình các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân; duy trì hoạt động của 434 CLB pháp luật, 359 tủ sách pháp luật, 518 tổ hòa giải với 1.413 cán bộ Hội tham gia thành viên tổ. Qua đó góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn được đảm bảo.

Minh Tuấn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp