Hội ND Hải Dương: Tích cực thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội
16:09 - 27/02/2019
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến đảm bảo ngân sách cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 tại 02 huyện và 04 cơ sở.

ảnh minh họa
Kết quả cho thấy, cấp huyện và cơ sở đã cơ bản thực hiện đúng theo phân bổ ngân sách cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, Hội đã tham gia giám sát xây dựng nông thôn mới và kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở cơ sở; tham gia đoàn giám của Hội LHPN tỉnh giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện và 01 cơ sở sản xuất bún, 01 cơ sở sản xuất giò chả.

Hội ND các huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn giám sát về xây dựng nông thôn mới; nội dung kinh phí đảm bảo cho hoạt động của các tổ chức chính trị tại cơ sở; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giám sát sử dụng các nguồn phí, Quỹ HTND, quỹ Hội, vốn vay ủy thác ngân hàng CSXH và Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, Hội ND các huyện Thanh Miện, Chí Linh, Gia Lộc, thành phố Hải Dương... đã phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng, Tài nguyên môi trường, Tài chính kế hoạch, Thanh tra, Công an huyện giám sát về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Ngoài ra, các cơ sở Hội cũng thường xuyên triển khai giám sát tại các chi, tổ Hội về xây dựng nông thôn mới; pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân; chính sách giảm nghèo; các nguồn phí, Quỹ của Hội; giám sát thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội ND tỉnh tham gia xây dựng, góp ý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; các chính sách liên quan đến chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiêu thụ nông sản, vệ sinh môi trường nông thôn. Đặc biệt, tham mưu, phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với cán bộ, hội viên, nông dân.

Mặc dù đây là nhiệm vụ mới có nhiều khó khăn, song một số đơn vị Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở đã tích cực triển khai, thực hiện và bước đầu có kết quả như: Hội ND thành phố Hải Dương tổ chức phản biện về dự thảo Quy chế Quản lý đô thị, dự thảo mẫu Logo biểu trưng của thành phố...

Có thể nói, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành cùng cấp triển khai, thực hiện hiệu quả các cuộc giám sát và phản biện xã hội; chủ động đảm nhận việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực.
Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp