Hòa Bình: Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện kiểm tra, giám sát
14:41 - 27/02/2019
Năm 2018, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền được 4.415 buổi, 5.860 buổi tuyên truyền và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, bản để phổ biến cho trên 331.192 lượt hội viên tham gia; phối hợp tổ chức 1.131 buổi tuyên truyền về pháp luật cho 92.175 lượt hội viên; trợ giúp pháp lý cho 51.369 lượt hội viên tham gia, tổ chức 65 cuộc tập huấn, giao lưu sân khấu hoá, phổ biến giáo dục pháp luật...
 
 
Hiện, toàn tỉnh có 208/210 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội với 1.935 chi Hội, 2.686 tổ Hội, kết nạp mới được 1.415 hội viên, nâng số hội viên toàn tỉnh lên 133.347. Hội Nông dân các cấp đã kiểm tra được 1.966 cuộc trong đó: Tỉnh kiểm tra cấp huyện, thành phố, cơ sở, chi Hội 45 cuộc; huyện, thành phố kiểm tra cơ sở  và chi Hội 296 cuộc; cơ sở kiểm tra các chi, tổ Hội được 1.625 cuộc.
 
 
Qua kiểm tra về công tác tổ chức xây dựng Hội và phong trào nông dân ở các huyện, thành phố, cơ sở, chi Hội cơ bản các chỉ tiêu giao đều đạt và vượt. Các cấp Hội đã thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Hội, sinh hoạt đúng định kỳ, có sổ sách ghi Nghị quyết các cuộc họp, sổ thu, chi tài chính, danh sách hội viên, danh sách đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, danh sách đăng ký hộ gia đình văn hoá.
 
 
Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội ND tỉnh đã lựa chọn và xây dựng nội dung giám sát những vấn đề bức xúc được hội viên quan tâm, các chính sách có liên quan đến nông nghiệp để xây dựng kế hoạch thực hiện như: Việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chính sách tín dụng cho nông nghiệp nông thôn….
 
 
Tỉnh Hội chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công thương tổ chức giám sát được 03 cuộc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp tại các huyện, thành phố và cơ sở sản xuất. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức 03 cuộc giám sát, 02 cuộc khảo sát tại xã về việc thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Mai Châu, Tân Lạc và Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình.
 
 
Ngoài ra, Hội còn tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh với 29 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực như : Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát việc tái hòa nhập cộng đồng, việc xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.
 
 
Có thể nói, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc kiểm tra thường xuyên và đột xuất góp phần phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các hoạt động. Thời gian tới các cấp Hội tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, vừa kiểm tra, vừa hỗ trợ, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để kịp thời phản ảnh đề xuất với Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho nông dân.
Phạm Quyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp