Quảng Ngãi: Kết quả triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
14:39 - 27/02/2019
Nhằm triển khai tốt việc thực hiện QĐ 217, 218 của Bộ chính trị. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát, phản biện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến;  đồng thời xây dựng kinh phí thực hiện công tác giám sát gởi UBND tỉnh thẩm định phê duyệt và triển khai thực hiện giám sát.

Trong 03 năm ( 2016 - 2018) UBND tỉnh đã bố trí kinh phí để Hội Nông dân tỉnh tổ chức thực hiện Giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
 
 
Trong 05 năm (2014 - 2018), Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận và các ban, ngành cùng cấp tham mưu cho cấp ủy cùng cấp, xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung tổ chức giám sát và phản biện xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao.
 
 
 
Căn cứ Chương trình phối hợp số 666-CTPH/HNDT-MTTQ-SNN&PTNT-SCT giữa Hội ND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Công Thương về giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 97 về việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Công Thương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 
 
 
 
Trên cơ sở đó, Hội ND tỉnh và các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp với MTTQ Việt Nam tỉnh cùng cấp và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật về vật tư nông nghiệp và tham gia công tác phản biện xã hội đạt kết quả cao.
 
Minh Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp