Lạng Sơn: Hoạt động giám sát đã hạn chế tình trạng nông dân mua phải vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng
17:15 - 21/02/2019
 (KNTC)- Những năm qua, Hội ND tỉnh Lạng Sơn cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Sau khi các quyết định được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ MTTQ các cấp, các ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh, huyện, thành phố và cơ sở; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội. Nhờ vậy, các mặt công tác này dần đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên.

Hằng năm, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp, lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm để tổ chức giám sát và phản biện xã hội.

Đối với công tác giám sát, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 15 cuộc, phối hợp tổ chức được gần 60 cuộc; MTTQ cấp huyện chủ trì, phối hợp tổ chức được trên 200 cuộc, với nhiều nội dung khác nhau.


Trong đó, tập trung vào việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp… Qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, kiến nghị các đơn vị, cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết.

Các cấp HND trong tỉnh đã quán triệt triển khai tới 100% cán bộ hội về quy chế giám sát phản biện xã hội theo hướng dẫn của Trung ương HND.

Ban Thường vụ HND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, chỉ đạo HND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chuẩn bị tốt các nội dung, yêu cầu đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát khách quan, trung thực; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, nhiệm vụ trong tham gia hoạt động giám sát.

Trong đó, trọng tâm là giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Từ năm 2015 đến nay, HND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát được 14 cuộc tại các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến giám sát, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, nghe báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp, đồng thời kiểm tra giấy tờ hành chính, việc thực hiện các quy định. Qua đó, đoàn tiếp tục làm việc với lãnh đạo chính quyền để đưa ra các biện pháp nhắc nhở, xử lý vi phạm phù hợp.

HND các huyện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giám sát tại địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, cấp huyện đã tổ chức được 33 cuộc giám sát  thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp; 104 cuộc về kinh tế, văn hóa – xã hội.


Mỗi năm HND huyện Bắc Sơn đều lựa chọn nội dung giám sát cụ thể để tiến hành, năm nay, hội đã phối hợp tổ chức giám sát được 2 cuộc về an toàn thực phẩm tại các xã: Trấn Yên, Vũ Lăng. Qua giám sát đã nhắc nhở những trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân và hội viên thực hiện sản xuất an toàn.


Năm 2018, qua giám sát, Hội Nông dân huyện Tràng Định phát hiện một số hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp ở xã Quốc Khánh để lẫn lộn các mặt hàng trong kho chứa, bao gồm: Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và cả thực phẩm cho con người. Cùng đó là chưa niêm yết công khai các loại giấy tờ; không có kệ giá hàng đúng quy định, gây mất an toàn.

Đoàn giám sát đã đề nghị chủ hộ chấn chỉnh ngay; đồng thời, đề nghị UBND xã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Nông dân huyện Lộc Bình, Lạng Sơn nghe tư vấn pháp luật


Thông qua chương trình phối hợp giám sát của các cấp HND đã phát hiện ra một số vi phạm của các chủ cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp như: cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn tình trạng bán một số mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc; niêm yết giá chưa đầy đủ; thiếu chứng từ đầu vào của hàng hóa… Qua đó, đoàn giám sát đã tuyên truyền, nhắc nhở các hộ vi phạm.

Từ hoạt động giám sát đã hạn chế tình trạng nông dân mua phải vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, ngoài danh mục lưu hành, không rõ nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất nông nghiệp.


Hải Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp