Hội ND Bình Dương tổ chức giám sát 112 cuộc
10:32 - 16/01/2019
Năm 2018. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2018. Trên cơ sở đó hướng dẫn các cơ sở Hội đăng ký thực hiện các nội dung giám sát theo quy định.


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thực hiện giám sát các nội dung: Việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; việc thực hiện “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số Chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức giám sát được 112 cuộc, trong đó, cấp tỉnh tổ chức 06 cuộc, cấp huyện tổ chức 42 cuộc và cấp cơ sở tổ chức 64 cuộc.
Qua giám sát, các cấp Hội đã kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướn mắc trong thực hiện cơ chế chính sách, thủ tục, hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, tài sản đảm bảo thực hiện các nguồn vốn vay ưu đãi.


 
Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức, tham gia diễn đàn đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền 15 cuộc có 1.874 lượt người dự có 111 ý kiến. Nội dung đóng góp ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng, hộ tịch, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải tỏa bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.Đồng thời các cấp Hội còn tích cực chủ động phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phương thức quản lý của Nhà nước; vận động hội viên nông dân phát huy sáng tạo, đổi mới phương thức phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống về vật chất và tinh thần; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đa dạng hóa các hình thức hoạt động của Hội.Tích cực vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước./.
 
Minh Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp