Hà Nam: Quyết định 218 của Bộ Chính trị nâng cao vị thế, vai trò trách nhiệm của Hội
17:18 - 10/01/2019
(KNTC)- Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đã chủ động đưa nội dung thực hiện vào nhiệm vụ trọng tâm công việc Hội hàng năm, giao chỉ tiêu để Hội Nông dân các cấp trong tỉnh chỉ đạo thực hiện.
Hội ND tham gia giám sát VTNN (Ảnh minh họa)


Trong 5 năm Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Nam đã đăng ký với Tỉnh ủy và tổ chức 4 cuộc giám sát chuyên đề, cụ thể: Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh cho cây trồng vụ đông năm 2015-2016; giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh của nông dân trong vùng chuyển dịch đất trũng cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất đa canh năm 2016; giám sát kết quả việc ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi năm 2017 và giám sát về hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao năm 2018.


Thực hiện Chương trình phối hợp số 17 giữa  Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ NN& PTNT và Bộ Công Thương về việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020.


Năm 2014 , Hội Nông dân tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 01 giữa Hội Nông dân với Mặt trận Tổ quốc, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam. Các huyện, thành Hội đã ký kết chương trình phối hợp với các ngành cùng cấp, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện công tác phối kết hợp.


 Hàng năm, Ban chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện với nội dung tập trung giám sát theo các đoàn liên ngành và thu thập tổng hợp nắm bắt qua dư luận và đường dây nóng.


Trong giám sát hỗ trợ cây trồng vụ đông của tỉnh đã phát hiện, kiến nghị một số hạn chế: Sự vào cuộc của chính quyền cơ sở ở một số địa phương còn chưa thực sự quyết liệt; sự phối hợp của Hội Nông dân các cấp với các sở, ngành cùng cấp có liên quan trong chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ còn chưa đồng bộ, kịp thời; việc quy hoạch vùng sản xuất cây vụ đông ngay từ vụ mùa ở một số địa phương không đảm bảo yếu tố thời vụ; cây trồng vụ đông hiệu quả kinh tế cao chưa có nhiều.


Trong giám sát hiệu quả vùng chuyển dịch đất trũng đã chỉ ra các tồn tại hạn chế, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng phối hợp chỉ đạo đó là: Nhận thức của người dân và các cấp chính quyền tại một số nơi về tiềm năng và hiệu quả của sản xuất đa canh chưa đầy đủ.


Một số nơi chưa có quy hoạch tổng thể cũng như quy hoạch chi tiết cho phát triển sản xuất đa canh của đơn vị và từng vùng sản xuất tập trung. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho các vùng chuyển dịch còn chưa đảm bảo, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất, một số dịch vụ phục vụ cho sản xuất còn thiếu. Các yếu tố đầu vào (giống, thức ăn...) và thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, nhỏ lẻ.


Công tác bảo vệ môi trường tại các khu chuyển dịch còn chưa được quan tâm đúng mức.


Một số cơ chế chính sách, văn bản của Nhà nước còn nhiều bất cập như: Quy định về thời hạn cho thuê sử dụng đất (quỹ đất do UBND các xã, thị trấn quản lý) ngắn nên người dân muốn đầu tư, mở rộng sản xuất nhằm tăng năng suất, tận dụng tối đa lợi thế mặt đất, mặt nước nhưng lại rụt rè, không yên tâm mạnh dạn đầu tư.


Các quy định về tỷ lệ cho phép diện tích được chuyển đổi chưa phù hợp với thực tế (như diện tích đất cấy lúa còn nhiều, diện tích xây nhà tạm, nhà kho và chuồng trại chăn nuôi quá thấp) điều đó cũng đồng nghĩa với việc không mở rộng được qui mô sản xuất, diện tích chăn nuôi không được tăng thêm do vậy người đầu tư dù muốn cũng không phát huy được hết lợi ích tiềm năng diện tích được sử dụng.


 Một số địa phương do không kiểm soát chặt chẽ, buông lỏng công tác quản lý nên đã có nhiều hộ tự ý chuyển đổi đất trồng lúa sang sản xuất đa canh không được cấp thẩm quyền phê duyệt, có 267 hộ xây dựng công trình không đúng phép trên đất đa canh.


Hội còn thực hiện kế hoạch ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về vấn đề bức xúc và vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân của Trung ươngHội Nông dân Việt Nam.

 
Kết quả, đã có 116/116 xã/phường/thị trấn triển khai ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; 15.190 cơ sở chăn nuôi ký cam kết với ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (đạt 98% theo kế hoạch).
 

Hội cũng phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


Các cấp Hội đã phối hợp thành lập được 518 tổ hòa giải tại cơ sở; tiếp nhận 113 đơn; phối hợp giải quyết 1.030/1.058 đơn thư; hòa giải thành công 1.237/1.516 vụ việc  liên quan. Tổ chức ký kết thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2020 với Thanh tra, Tư pháp tỉnh.


Với chức năng nhiệm vụ của mình, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân; duy trì hoạt động của 434 CLB pháp luật, 359 tủ sách pháp luật, 518 tổ hòa giải với 1.413 cán bộ Hội tham gia thành viên tổ…


Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã và đang nâng cao vị thế, vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, đây cũng là điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân phát huy hết lợi thế của mình trong xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.


Vì vậy một mặt Hội phải có các tham mưu đúng, trúng, phù hợp, mặt khác phải có sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, nhất là các ngành có liên quan đến các cơ chế chính sách, cần có cách làm sáng tạo để tạo điều kiện cho nông dân được tiếp cận như việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và vào địa bàn nông thôn; các chính sách ưu đãi về tín dụng cho nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, cùng các chính sách cho người nghèo, liên kết 4 nhà nhằm tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Trần Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp