Hội ND thành phố Hải Phòng: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội
10:26 - 29/03/2024
(KNTC) - Năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát.


Các cấp Hội tập trung giám sát việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ về dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ; giám sát thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
 
Bên cạnh đó, Hội ND thành phố còn tham gia giám sát với Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên khi có phản ánh từ nhân dân, hoặc thông tin báo chí và truyền thông; giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú theo nội dung Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
 
 
 Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, Hội ND thành phố thành lập 02 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ về dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng; giám sát thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đông Hải Phòng. Qua đó đã nắm bắt, kiến nghị các nội dung góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
 
 
Năm 2023, các cấp Hội trực tiếp và phối hợp thực hiện 583 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, tập trung vào các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác Hội, việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn quỹ; giám sát thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị. Trong đó, Hội ND thành phố tổ chức kiểm tra công tác Hội: 12/12 đơn vị cấp huyện, 12 cuộc kiểm tra ủy thác vốn vay ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố; 12 cuộc kiểm tra hoạt động Quỹ HTND cấp huyện, xã, hộ vay vốn.

 
Các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành cùng cấp triển khai lồng ghép Kế hoạch thực hiện Quy định số 1618 của Thành ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản Luật, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố trên hệ thống các phương tiện truyền thanh công cộng tại địa phương.


Có thể nói, các cấp Hội đã nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đến nay, chưa có hiện tượng cán bộ, hội viên, nông dân khiếu nại các vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, tình hình chính trị – xã hội của địa phương ổn định, vị thế của các cấp Hội ngày càng được nâng lên.
Phương Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp