Hà Giang: Hội ND các cấp tham gia trên 1.000 ý kiến phản biện
11:11 - 20/03/2024
(KNTC) - Năm 2023, các cấp Hội tổ chức 724 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, việc sử dụng các nguồn vốn vay, chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, các chỉ tiêu trọng tâm trong công tác Hội và phong trào nông dân.Hội ND tỉnh tổ chức 03 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân; kiểm tra hoạt động của Quỹ HTND và nguồn vốn nhận uỷ thác ngân hàng CSXH; chủ trì thực hiện 02 cuộc giám sát; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 03 cuộc giám giát.


Hội ND các huyện, thành phố tổ chức 168 cuộc kiểm tra, giám sát, tham gia 45 cuộc giám sát do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức. Hội ND cấp xã tổ chức 551 cuộc kiểm tra, giám sát, tham gia 64 cuộc giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến hội viên, nông dân.


Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy, Hội ND các cấp đã chủ động triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trên địa bàn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội...


Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch về giám sát kết quả thực hiện chương trình phát triển bền vững cây cam sành theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng kế hoạch triển khai.


Hội ND các cấp tham gia 1.054 ý kiến phản biện dự thảo các văn bản liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân như các Dự thảo: Luật đất đai (sửa đổi); Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận vùng đồng bào DTTS các huyện biên giới tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ…


Ngoài ra, các cấp Hội tiếp nhận 11 đơn thư tranh chấp đất đai của hội viên, nông dân và nhân dân gửi đến Hội, trong đó Hội đã giải quyết thông qua hoà giải 8 vụ việc.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho 109 lượt người, giải quyết 23 vụ việc; tham gia hoà giải 716 vụ việc, hoà giải thành 656 vụ việc, trong đó Hội trực tiếp hoà giải thành 48 vụ việc tại địa phương.

Phương Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp