Hội ND tỉnh Kon Tum: Tổ chức 389 cuộc kiểm tra, giám sát
09:54 - 29/11/2023
( KNTC) Năm 2023, UBKT Hội ND các cấp tham mưu cho Ban Thường vụ  xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện 389 cuộc kiểm tra, giám sát trong đó: cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đối với Hội Nông dân 10 huyện, thành phố; kiểm tra hoạt động Quỹ HTND đối với 5 cơ sở Hội, 2 huyện và 65 hộ vay vốn Quỹ HTND; kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 5 huyện 05 cơ sở; kiểm tra 15 Tổ TK&VV và 74 hộ vay; cấp huyện tiến hành 107 cuộc kiểm tra tại 225 cơ sở Hội, các chi Hội, các tổ TK&VV; cấp cơ sở đã tiến hành kiểm tra 272 cuộc tại 574 chi Hội, tổ Hội.Cùng với đó, Hội ND tỉnh tham gia 04 Đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền chủ trì, giám sát một số nội dung, chương trình có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân. Ban Thường vụ Hội ND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và chủ trì, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp tổ chức được 24 cuộc giám sát. Trong đó, Hội ND chủ trì thành lập 05 đoàn giám sát; tham gia 19 đoàn giám sát do Mặt trận, đoàn thể cùng cấp tổ chức.

 Đối với cấp cơ sở chủ trì thành lập 13 đoàn giám sát, tham gia với HĐND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tổ chức được 74 đoàn giám sát. Hội ND tỉnh đã tổ chức 01 Hội nghị phản biện dự thảo tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh KonTum lớp 8 và 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Năm 2023, các cấp Hội đã tham gia góp ý 1.214 dự thảo văn bản, trong đó tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch, Quyết định của tỉnh và các ngành, địa phương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đặc biệt quan tâm thường xuyên triển khai đến cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân; tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội, của địa phương, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội; tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.


Qua kiểm tra, giám sát trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã ban hành, UBND các huyện đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo đúng quy định; thông qua giám sát, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã kiến nghị với chính quyền, các cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý việc đăng ký đất nông nghiệp, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trên địa bàn, từ đó có những giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới...
 

Phương Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp