Hà Nội: Các cấp Hội chủ trì và tham gia trên 2 nghìn đoàn giám sát
09:30 - 30/10/2023
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, hằng năm các cấp Hội ND thành phố xây dựng kế hoạch, chủ động đăng ký nội dung giám sát với cấp ủy, chính quyền, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội đã chủ trì thành lập 381 đoàn giám sát; tham gia, phối hợp với MTTQ, đoàn thể cùng cấp thực hiện 1.870 đoàn giám sát.

(Ảnh minh họa)
Nội dung giám sát tập trung vào: Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ các gia đình hội viên nông dân nằm trong vùng giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ ngời sử dụng lao động vay vốn để trả lương, phục hồi sản xuất do đại dịch Covid - 19; thực hiện quy ước, hương ước của địa phương; việc chấp hành Điều lệ Hội, triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp Hội, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong các cấp Hội ND thành phố; việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp; việc quản lý, giải ngân nguồn Quỹ HTND, sử dụng quỹ Hội... Qua hoạt động giám sát, nhiều kiến nghị, đề xuất của Hội được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, điều chỉnh phù hợp.

Hội ND thành phố chủ trì tổ chức Hội nghị tham gia góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Thủ đô với nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực. Các cấp Hội tổ chức 316 hội nghị phản biện với 3.792 ý kiến tham gia vào các văn bản của cơ quan Đảng, Nhà nước và địa phương có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia 1.768 ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp thành phố; 272 ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp tổ chức 464 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nông dân với 805 ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân được tiếp thu, giải quyết sau đối thoại; phối hợp với các ngành chức năng tham gia 2.489 buổi tiếp công dân, tham gia hòa giải thành công 2.049 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.
 
Công tác giám sát, phản biện xã hội giúp Hội kịp thời nắm bắt, phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp những kiến nghị, đề xuất đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp