Hội ND tỉnh Điện Biên: Gần 1.000 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
15:46 - 17/10/2023
(KNTC) - 10 năm qua (2013-2023), các cấp Hội tham gia 938 ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết, triển khai Nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh uỷ trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn...


Nhiều ý kiến góp ý của các cấp Hội đã được các cơ quan tham mưu của Đảng, chính quyền tiếp thu, chỉnh lý trước khi ban hành văn bản như: "Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh", "Nghị quyết quy định mức chi thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh", "Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh"...

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn chủ trì tổ chức 10 cuộc giám sát theo đề nghị của MTTQ tỉnh về việc "thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực vật tư nông nghiệp của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, phường, thị trấn", "việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 45 ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh".

Các cấp Hội phối hợp với MTTQ cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại với hội viên, nông dân và nhân dân nhằm giải quyết những bức xúc của cử tri về các nội dung phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, việc thực hiện, triển khai các chính sách trên địa bàn, nhất là các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án.

Điển hình như: 07 cuộc đối thoại hội viên, nông dân và nhân dân với chính quyền xã tại huyện Tủa Chùa về đền bù do ngập hồ thủy điện Đề Bâu, có 119 ý kiến đóng góp của người dân tại buổi đối thoại; 05 cuộc đối thoại hội viên, nông dân và nhân dân các xã trên địa bàn huyện Mường Chà về đền bù do ngập hồ thủy điện Nậm Nèn, Pa Ham, chi trả đền bù thu hồi đất trồng cao su trên địa bàn, có 125 ý kiến đóng góp của người dân tại buổi đối thoại.

Ngoài ra, để tăng cường, mở rộng việc cung cấp và tiếp nhận thông tin, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội ND tỉnh thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về vấn đề bức xúc và vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.
Hiền Ngô
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp