Hội ND Quảng Nam: Thực hiện hiệu quả việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
15:45 - 17/10/2023
(KNTC) - Trong 10 năm qua (2013-2023), Hội ND tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo và thực hiện hiệu quả việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị tại các các cấp Hội.


Các cấp Hội tổ chức các Hội nghị quán triệt và tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua các kênh thông tin của Hội như: Chuyên mục “Diễn đàn các cấp Hội Nông dân”, chương trình “Phát thanh nông dân”, website của Hội, qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội ở cơ sở.

Hội ND tỉnh tham mưu tổ chức 03 Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh với hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Hội tham gia góp ý có chất lượng vào dự thảo nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 về những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; dự thảo Quyết định giải tỏa đền bù khi nhà nước thu hồi đất; tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo thẩm tra của Ban KTXH - HĐND cấp huyện sau các đợt giám sát...

Ngoài ra, Hội tham gia cùng với Ủy ban MTTQ tỉnh phản biện đối với dự thảo của UBND tỉnh về “Quy định cơ chế hỗ trợ di dời sắp xếp dân cư miền núi tỉnh Quảng Nam” giai đoạn 2021-2025”; kết quả xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, huyện Nông thôn mới, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dân tộc, miền núi giai đoạn 2021-2025..., thực hiện việc dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc xây dựng Đảng, chính quyền tại cơ sở.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp