Đồng Nai: Tăng cường giám sát và phản biện xã hội
17:17 - 10/10/2023
(KNTC)- Nhiệm kỳ 2018- 2023, Hội ND các cấp trong tỉnh xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hàng năm; thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội ND tỉnh với Ủy ban MTTQ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015- 2020 trên địa bàn tỉnh.

ảnh minh họa
Hội ND các cấp chủ trì tổ chức 13 cuộc giám sát cấp tỉnh; 126 cuộc giám sát cấp huyện và 362 cuộc giám sát cấp xã về việc: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; chức năng, nhiệm vụ của Hội; giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bảo vệ môi trường; giám sát vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp…

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua các văn bản dự thảo do cấp ủy, chính quyền gửi đến Hội; tham gia đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy địa phương với tổ chức Hội, hội viên, nông dân; tích cực tham gia vào quá trình quy hoạch và thực hiện quy hoạch, đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế ở nông thôn như tham gia hiến đất, công sức, tiền của, tham gia thực hiện và giám sát...

Hàng năm, Hội ND tỉnh đã rà soát, tổng hợp những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân tại các địa phương báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy, tổng hợp, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với Nhân dân.

Năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với nông dân về thực trạng, kết quả thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về việc hỗ trợ người nông dân trong sản xuất; những bất cập, khó khăn trong triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến của hội viên, nông dân được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan tiếp thu, trao đổi thẳng thắn, cởi mở, giải đáp từng vấn đề; đưa ra các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của hội viên, nông dân.

 Hội ND cấp huyện tổ chức 4 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với hội viên nông dân; cử hội viên, nông dân tham gia 73 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Hội ND cơ sở tổ chức 50 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với nông dân; đồng thời tham gia 205 cuộc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn.

Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội đã góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, được các cấp uỷ, chính quyền và dư luận đồng tình đánh giá cao, nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp