Hội ND tỉnh Lai Châu: Tăng cường công tác giám sát vật tư nông nghiệp
16:32 - 04/10/2023
( KNTC) Từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch giám sát việc thực hiện quản lý về kinh doanh và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Đối tượng trọng tâm được lựa chọn giám sát là các huyện tập trung nhiều đại lý lớn kinh doanh và phân phối thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, tỉnh Hội phối hợp với các Sở, ngành liên quan thành lập Đoàn giám sát, tổ chức giám sát trực tiếp tại UBND huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, 12 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV và 18 hộ gia đình sản xuất có sử dụng phân bón, thuốc BVTV thuộc 02 huyện.

Qua giám sát trực tiếp các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn hai huyện cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh chấp hành và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật về kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn, bán thuốc BVTV; hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; bảng niêm yết giá; cam kết bảo vệ môi trường, nội quy PCCC).
Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra còn một số cơ sở chưa tuân thủ đầy đủ quy định như: Kệ kê hàng hóa chưa đảm bảo theo quy định; bảng niêm yết giá chưa rõ ràng; khu vực trưng bày sản phẩm chưa đạt yêu cầu làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

 Bên cạnh đó, đoàn giám sát đã lựa chọn và phỏng vấn 10 hộ hội viên, nông dân tại hai huyện về việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV, đánh giá chất lượng các sản phẩm phân bón và thuốc BVTV. Qua phỏng vấn trực tiếp cho thấy, cơ bản các hộ gia đình đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng phân bón, thuốc BVTV. Một số hộ dân tích cực học hỏi, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong sử dụng phân bón, thuốc BVTV.

Tỉnh Hội phối hợp với Hội ND huyện Mường Tè, Sìn Hồ và cấp ủy, chính quyền xã Vàng San (huyện Mường Tè) xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ) triển khai thực hiện các nội dung của mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”.

Tỉnh Hội  chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố thành lập 06 đoàn giám sát trực tiếp, tham gia phối hợp 14 cuộc giám sát liên ngành, nội dung giám sát vật tư nông nghiệp và giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống của hội viên, nông dân nhất là hội viên có hoàn cảnh sống khó khăn. Trong đó Hội ND thành phố  Lai Châu thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ điện nước và học phí cho hội viên, nông dân xã San Thàng, Sùng Phài và phường Tân Phong.

Có thể nói, việc tăng cường công tác giám sát trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, tỉnh Hội đã kịp thời nắm bắt tình hình phát sinh trên thực tiễn, phát hiện và khắc phục những hạn chế, sai sót.
 
Minh Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp