Lào Cai: Các cấp Hội tích cực phát huy hiệu quả vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội
00:09 - 01/10/2023
(KNTC) – Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của BTV Trung ương Hội và Đề án số 15 của BTV Tỉnh ủy, hằng năm BTV Hội ND tỉnh xây dựng chương trình, xác định nội dung trọng tâm, chỉ đạo Hội cấp dưới và hội viên nông dân tích cực phát huy vai trò, đẩy mạnh tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

(Ảnh minh họa)
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội ND cấp tỉnh, cấp huyện chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện hiệp thương nội dung giám sát. Hội ND tỉnh chủ trì 07 cuộc giám sát về triển khai, thực hiện mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; công tác quản lý nhà nước về VSATTP; quản lý, sử dụng đất công ích, đất trồng lúa; việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi; tham gia 47 cuộc giám sát do HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chủ trì giám sát.

Hội cấp huyện chủ trì 38 cuộc giám sát, tham gia 50 đoàn giám sát; Hội cấp cơ sở tham gia 315 cuộc giám sát do Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp chủ trì, nội dung giám sát về: Thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư; hỗ trợ, cấp phát gạo cứu đói trong dịp tết nguyên đán; triển khai, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón, giống cây trồng, cánh đồng một giống; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện quy chế, hương ước, quy ước thôn làng; an toàn vệ sinh thực phẩm...

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Thường trực UBND tỉnh với nông dân sản xuất giỏi, các tổ chức và cá nhân liên quan đến nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới; Hội nghị đối thoại giữa Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với nông dân. Các cấp Hội tham gia phản biện, đóng góp ý kiến đối với trên 30 văn bản dự thảo của các cấp, các ngành, Hội cấp trên liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử và tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; phối hợp tham gia tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” hằng năm tại các khu dân cư.

Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên nông dân tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong tỉnh và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Minh Đăng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp