Hội ND Hà Nam: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội
14:54 - 31/05/2023
(KNTC) – Sáu tháng đầu năm 2023, bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát và các kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 của Trung ương Hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Uỷ ban kiểm tra Hội ND tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch chỉ đạo triển khai, thực hiện từ cấp huyện đến cơ sở.

(Ảnh minh họa)

Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh chỉ đạo sau Đại hội cấp huyện tiến hành tổ chức kiểm tra tại cơ sở và phối hợp thực hiện kiểm tra quản lý nguồn vốn vay Quỹ HTND các cấp và nguồn vốn vay ủy thác của ngân hàng CSXH tại 18 đơn vị (12 cơ sở, 6 cấp huyện). Qua kiểm tra không có sai phạm đồng thời  nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc, ghi nhận những đề xuất kiến nghị của các cấp Hội và hội viên, nông dân.

Cùng với công tác kiểm tra, các cấp Hội tổ chức giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 07-TT/TU, ngày 28/9/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 -2028 và giám sát công tác tổ chức Đại hội Hội ND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trọng tâm năm 2023, Hội ND tỉnh đăng ký và xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về Giám sát kết quả thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo Chương trình phối hợp số 17. Niên độ từ tháng 1/2022 đến thời điểm giám sát, tại Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên, dự kiến tổ chức hội nghị giám sát đầu quý bốn năm 2023.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp tổ chức phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức phản biện dự thảo “Đề án xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm kiểm soát tốt an toàn sinh học giai đoạn 2023-2025” của Sở Nông nghiệp & PTNT.

Đồng thời chú trọng công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Hội ND tỉnh hướng dẫn các cấp Hội tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nông dân; chỉ đạo Hội ND cơ sở chủ động tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; báo cáo thực hiện Đề án số 01, 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021 – 2025”, về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng, giai đoạn 2021 – 2025”; các cấp Hội chủ động tham gia ý kiến đóng góp, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ giới thiệu nông dân ưu tú phát triển Đảng; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 151.800 lượt người; tư vấn pháp luật cho 1.635 hội viên, nông dân, đối tượng chính sách và tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định.

Từ những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cho thấy tổ chức Hội thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng  của hội viên, nông dân.

Lâm Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp