Hội ND TP Đà Nẵng: Tích cực thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị
09:42 - 24/05/2023
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, 10 năm qua, Hội ND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hàng năm, theo đó chỉ đạo các quận, huyện Hội triển khai thực hiện tại địa phương.


Thành Hội lồng ghép vào tập huấn công tác hội, tổ chức 70 lớp tập huấn về công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cho gần 5000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân.

Các cấp Hội tích cực tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết, triển khai Nghị quyết, chỉ thị của Thành uỷ trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong hệ thống Hội.

Các cấp Hội tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên tham gia xây dựng dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố về những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân như: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về giải toả, đền bù, bố trí tái định cư; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; quản lý vật tư nông nghiệp; phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; vai trò chủ thể của nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, các cấp Hội tổ chức 6.565 cuộc kiểm tra về việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân; thu và sử dụng hội phí; việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; kiểm tra việc tiếp công dân, phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

Hội ND các cấp chủ trì tổ chức 176 cuộc giám sát, cử đại diện tham gia 369 đoàn giám sát của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương về các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nông dân.

Hoạt động kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và hoạt động của Hội; qua đó kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp