Hội ND TP Thái Nguyên: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân
15:19 - 17/01/2023
Năm 2022, Hội ND thành phố phối hợp với phòng Tư pháp và ngành chức năng, đoàn thể tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều hình thức phong phú gắn với sinh hoạt chi Hội, tổ Hội.

Hội ND thành phố tổ chức 14 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị cho 1.200 hội viên, nông dân tiêu biểu là các chủ trang trại, tổ kinh tế hợp tác, Hợp tác xã tại huyện Phú Bình và Thành phố Thái Nguyên 12 lớp tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho 1.091 lượt cán bộ, hội viên các cấp.
 
 
Lớp tập huấn trang bị kiến thức về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao hiểu biết về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, Luật sở hữu trí tuệ và quản lý nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên.
 
Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Hội, thành Hội còn lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào các cuộc thi, sinh hoạt các Câu lạc bộ của thành phố và các phong trào do tỉnh Hội phát động như: phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hoá, bản, làng văn hoá… Nội dung tuyên truyền là những chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn …
 
Thành Hội in ấn và phát hành 130 cuốn sổ tay hỏi- đáp về Luật phổ biến giáo, dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; hơn 10.000 tờ gấp Luật Đất đai; phát hành 12.000 cuốn bản tin Nông dân;Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 180 xã, phường, thị trấn.
 
Bên cạnh đó, Hội ND thành phố đã tham gia phối hợp giải quyết 06 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền và hòa giải thành công 15 vụ mâu thuẫn nội bộ hội viên nông dân, không có đơn thư khiếu kiện phức tạp, vượt cấp./.
Trí Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp