Hội ND TP Nam Định: Tích cực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội
15:19 - 17/01/2023
Năm 2022, Hội ND thành phố Nam Định  tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị, Hội ND thành phố duy trì vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các nhiệm vụ, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…, làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng chính quyền.


Bên cạnh đó, thành Hội đã chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tổ chức 03 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ những người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; việc thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp Mỹ Thuận; giám sát tuyến đường đê từ xã Mỹ Hà đến Mỹ Thuận, đầu tư xây dựng, nhà văn hóa; việc thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, đất trồng lúa; về quản lý, buôn bán vật tư nông nghiệp; hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, đảng viên…


Thành Hội tổ chức phản biện dự thảo văn bản: Đại hội Hội ND thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Đất đai (sửa đổi); tham gia góp ý kiến tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp ý kiến xây dựng chương trình, dự án, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cùng với đó là triển khai tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua góp ý trực tiếp, qua hòm thư, thực hiện công tác tham gia tiếp công dân cùng với UBND các cấp.Qua công tác giám sát và phản biện xã hội đã góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội triển khai thực hiện ở địa bàn nông thôn./.
 
Ngọc Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp