Hội ND Thành phố Hà Nội: Thực hiện hơn 250 cuộc giám sát, phản biện xã hội
15:21 - 10/01/2023
(KNTC)-  Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị các cấp Hội ND Thành phố chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

ảnh minh họa
Năm 2022, các cấp Hội ND Thành phố tổ chức 53 cuộc giám sát, về việc thực hiện Điều lệ Hội, các quy ước, hương ước; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế- xã hội; chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố; việc quản lý, sản xuất kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tham gia 203 cuộc giám sát các nhóm vấn đề về chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường, nước sạch, giải quyết việc làm, nông nghiệp, nông thôn.

Hội ND các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức 216 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên nông dân, nhận được 1.200 ý kiến tại hội nghị; đồng thời, tổ chức 50 hội nghị phản biện với 1.890 người tham gia, trực tiếp đóng góp 313 ý kiến và gửi 86 văn bản phản biện dự thảo của cơ quan Đảng, nhà nước, địa phương có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng chính phủ, Hội ND thành phố chỉ đạo thành lập mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại huyện Quốc Oai; xây dựng mới 02 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) và Thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức), nâng tổng số Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” toàn thành phố lên 257 Câu lạc bộ.

Hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tiếp tục được đổi mới sát với yêu cầu thực tế tại mỗi địa phương; cùng với sự chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng về tập huấn kiến thức pháp luật và công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, các thành viên Câu lạc bộ được học tập, trao đổi kiến thức pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ, vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. 

Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp