Hội ND VN: Giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định về bảo vệ môi trường nông thôn ở một số địa phương.
14:46 - 30/12/2022
Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát về môi trường nông thôn được Trung ương Hội chú trọng.Trung ương Hội thành lập nhiều đoàn đi giám sát tại các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Quảng Tri, Bạc Liêu.Tại những địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là Hội ND các cấp trong việc thực hiện, cụ thể hóa các chính sách, quy định, pháp luật của Trung ương về bảo vệ  môi trường nông thôn.

Hầu hết các địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện quy định, nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường theo từng năm; cấp uỷ chính quyền địa phương đã ban hành kế hoạch và thực hiện giám sát, kiểm tra xử lý việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với từng tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, môi trường khu vực nông thôn từng bước được cải thiện, đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân tại nông dân.


Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể ngày càng chặt chẽ, đồng bộ hướng tới đưa các chính sách, quy định, pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống của người dân.
Hội ND các tỉnh, thành phố thành lập 214 đoàn giám sát thực tế tại một số địa điểm về môi trường nông thôn. Qua nghiên cứu báo cáo của các tỉnh, thành Hội cho thấy các địa phương đã tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường do cấp trên ban hành. Cùng với việc triển khai đồng loạt các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý chất thải kết hợp với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được duy trì bằng việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đề án thu gom rác thải của địa phương, của các tổ chức Hội ND, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội CCB và các khu dân cư với các phong trào như: “Ra quân thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, Tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm; Ngày chủ nhật xanh; Ngày môi trường thế giới, thu gom rác thải nhựa”, tổ chức trồng hoa trên các tuyến đường có cán bộ, đảng viên tham gia…


Đến nay, cơ bản các địa phương, xã, phường, thị trấn đã có khu tổ chức được đề án thu gom rác thải và bố trí được các vị trí để tập kết chờ xe vận chuyển đi xử lý, góp phần giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn nông thôn.


Đặc biệt, các cấp Hội chủ trì, phối hợp xây dựng các mô hình phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể ở từng vùng, miền, tập quán sinh hoạt, canh tác ở địa phương mang lại hiệu quả rõ rệt được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận như: Mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Thùng rác thân thiện với môi trường”, “Tổ thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Nói không với túi nilon và rác thải nhựa”, “Nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn thành phân bón tại nguồn”. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng đi vào thực chất đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp./.
 
 
Minh Tâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp