Hội ND tỉnh Cao Bằng: Tham gia góp ý vào 122 dự thảo văn bản
14:43 - 30/12/2022
Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ, Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Tỉnh Hội đã lựa chọn nội dung, lĩnh vực phù hợp để thực hiện giám sát. Đồng thời tham mưu chỉ đạo các huyện, thành Hội căn cứ vào kế hoạch và nội dung đăng ký của tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện cấp mình, lựa chọn nội dung đăng ký giám sát với cấp ủy cùng cấp cho phù hợp với thực tiễn tại các địa phương, cơ sở.

Các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, từ đó góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội triển khai thực hiện ở địa bàn nông thôn.


Bên cạnh đó, các cấp Hội duy trì khá tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc đề ra các nhiệm vụ, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy đảng chính quyền. Các cấp Hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; giám sát việc bình xét hộ nghèo; giám sát việc hỗ trợ, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; giám sát việc thực hiện nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên từ nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội; giám sát các chủ trương về xây dựng nông thôn mới; ...Kết quả năm 2022, tỉnh Hội đã tổ chức đoàn giám sát trực tiếp việc thực hiện chính sách hỗ trợ khăn cho người dân do dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị: Hạ Lang và Hà Quảng; Giám sát việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi và thủy sản giai đoạn 2021-2022  tại UBND các huyện Thạch An, huyện Nguyên Bình và huyện Bảo Lạc. Tỉnh Hội đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội, đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ về thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị cho hơn 200 cán bộ cơ sở Hội tại Thành phố Cao Bằng và huyện Quảng Hòa.Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát, Hội Nông dân các cấp đã tham gia phản biện đối với việc xây dựng các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phụ cấp cho các đồng chí chi hội trưởng của Hội trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả đã tham gia góp ý kiến cho 122 dự thảo văn bản của các cấp chính quyền. Đồng thời, triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, thực hiện tốt công tác tham gia tiếp công dân cùng với UBND các cấp. /.
Minh Trí
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp