Bình Dương: Các cấp Hội tổ chức 63 đoàn giám sát xã hội
17:55 - 20/12/2022
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 402 của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Hội ND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện 63 cuộc giám sát, đồng thời tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

(Ảnh minh họa)
Năm 2022, các cấp Hội tổ chức được 63 cuộc giám sát, trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 02 cuộc, cấp huyện 07 cuộc và cấp cơ sở 54 cuộc; tham gia 142 đoàn giám sát do Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành của tỉnh tổ chức.

Nội dung giám sát tập trung vào: Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh; tham gia giám sát tình hình hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở tại của thành phố Dĩ An và Thủ Dầu Một; việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; quản lý, sử dụng vốn Quỹ HTND các cấp; chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh...

Các cấp Hội phối hợp tổ chức 82 cuộc gặp gỡ, đối thoại, tọa đàm trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân (trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 01 cuộc; cấp huyện 06 cuộc; cấp cơ sở 75 cuộc); kịp thời đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của hội viên, nông dân trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, kế hoạch quy hoạch sử dụng đất và tình hình an ninh, trật tự của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức 23 hội nghị phản biện, tích cực tham gia góp ý vào dự thảo các chương trình, đề án, dự án, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tham gia với các cấp chính quyền tiếp 2.804 lượt công dân; tổ chức 276 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, các cấp Hội đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân để phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, qua đó góp phần thực hiện tốt các công việc của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Quốc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp