Hội ND Đồng Nai: Phối hợp tổ chức được 137 cuộc giám sát
10:00 - 03/11/2022
(KNTC)Năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 218 về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền:

Ảnh minh họa
Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 303 về tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Xuân Lộc, Long Thành với những nội dung như; Chính sách khuyến khích, hỗ trợ về tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp như: (dồn điền, đổi thửa, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp; liên kết, hợp tác để tổ chức sản xuất nông nghiệp; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp…); việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; thực hiện Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về sửa đổi Nghị định số 35/2015) về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Theo kế hoạch, Hội ND tỉnh tổ chức đoàn giám sát trong quý II/2021, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 nên đã thay đổi hình thức giám sát thông qua báo cáo, kết quả giám sát được thể hiện tại báo cáo số 530 và báo cáo số 531-BC/HNDT gửi Trung ương Hội, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Ngoài ra, Hội ND tỉnh đã cử cán bộ tham gia 4 đoàn giám của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức, giám sát về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và giám sát về công tác quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thành phố, kết quả triển khai thực hiện công tác về bảo đảm ATVSTP tại huyện Trảng Bom; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Hội ND cấp huyện tổ chức được 38 cuộc giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ đất lúa, giám sát hoạt động HTX dịch vụ nông nghiệp và TM, chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, giám sát công tác quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn… Hội ND cơ sở tổ chức 127 cuộc giám sát về công tác hỗ trợ đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19, công tác quản lý và sử dụng quỹ Hội, vốn; công tác hỗ trợ, chuyển giao, sử dụng máy lọc nước cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành cùng cấp tổ chức 137 cuộc giám sát các vấn đề liên quan đến việc đền bù, giải tỏa đất đai, việc thực hiện chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.
Hội ND tỉnh đã tham gia phản biện xã hội, góp ý kiến đối với 6 dự thảo có liên quan đến chế độ chính sách, đời sống nhân dân như: dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh”; dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ; báo cáo đánh giá tác động của Chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại; dự thảo Nghị quyết hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề ngư cụ thuộc danh mục cấm hoạt động quy định tại thông tư số 19/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thai sản và chính sách thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị Quyết quy định một số chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tại hội nghị phản biện do Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức). Hội ND cấp huyện gửi 10 văn bản phản biện, Hội ND cơ sở đã gửi 98 văn bản phản biện đối với các dự thảo văn bản liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Minh Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp